Maļinovā svinēja tradicionālās atvadas no ziemas

AKTUĀLI

18. februārī Maļinovas pagastā ar svētku koncertu, vizināšanos ar zirgu un salmu lelles dedzināšanu svinēja tradicionālās atvadas no ziemas - Masļeņicu. Masļeņica ir pareizticīgo svinamā diena, kuru svin septiņas dienas pirms lielā gavēņa. Masļeņicas laikā ir jāizklaidējas, daudz jāēd, katru dienu jāiet ciemos vai jāsagaida ciemiņi pašiem.

Svētki iesākās ar nelielu koncertu svaiga gaisā, kurā piedalījās saieta nama vokālie kolektīvi "Avenes" un "Ivuški", kā arī pagasta pašdarbniece Zoja Markelova. Koncerta laikā pagasta iedzīvotāji un viesi sagaidīja pavasari un atvadījās no ziemas, dedzinot salmu lelli un ejot rotaļās. Lelles sadedzināšana nozīmē, ka ziema tiek pavadīta līdz nākamajam gadam.

Ikviens pasākuma apmeklētājs varēja nogaršot tradicionālo Masļeņicas ēdienu - pankūkas un karstu tēju. Ar skaļām dziesmām, dejām un jautriem konkursiem  maļinovieši pavadīja ziemu un ieskandināja pavasari!

Informāciju sagatavoja:
Maļinovas pagasta  
saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Naujenes kultūras centrā pavasaris uzvar ziemu