Maļinovā notiks radoša darbnīca “Gardo pankūku noslēpums”

AKTUĀLI

14. februārī plkst. 15.00 Maļinovas pagasta saieta namā notiks radošā darbnīca "Gardo pankūku noslēpums".

Publiskā apspriešana Maļinovā