Maļinovā iededza pagasta galveno egli

AKTUĀLI

15.decembrī Maļinovas pagastā ar dziesmām, dejām un rotaļām tika iedegta lielā pagasta egle. Arī šogad uz egles iedegšanas pasākumu bija ieradies kupls iedzīvotāju pulks. Visi kopā aicināja -"Eglīt, lūdzu, iededzies!". Eglīte paklausīja, un, bērniem un pieaugušiem skaļi uzgavilējot, koši iemirdzējās. Mazos un lielos maļinoviešus, kā arī pagasta viesus rotaļās veda divi rūķi, kas prata iekustināt pat pašus kautrīgus skatītājus.

Informāciju sagatavoja: 
Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja
Jeļena Vasiļjeva

Vieglatlētiem veiksmīgs ziemas sezonas sākums