Maijā iedzīvotāji saņems pārrēķinātās minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus

AKTUĀLI

Maijā minimālo valsts pensiju (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji saņems pārrēķinu par laiku no š.g. 1. janvāra līdz 30. aprīlim atbilstoši jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņiem.

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzsver, ka minimālo pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalstu celšana ir kārtējais solis, turpinot iesākto darbu sociālās nevienlīdzības mazināšanā: “Nonākot ministres krēslā, minimālā vecuma pensija bija 70,43 eiro, bet tagad – ne mazāka kā 149,60 eiro. Tas ir ilgi gaidīts palielinājums, kura īstenošanai iepriekš pietrūka politiskā griba. Beidzot ieviests arī godīguma princips, ka pie pensijas aprēķina tiek novērtēts katrs darba stāža gads, nevis desmitgade – kā tas bija iepriekš.”

No šā gada 1. janvāra ir paaugstināti minimālo valsts pensiju un nodrošinājuma pabalsta apmēri, tādējādi  nosakot augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. Kopumā izmaņas ietekmē aptuveni 115 000 cilvēku. Tāpēc, lai sagatavotos jauno apmēru izmaksai un veiktu pielāgojumus IT sistēmās, no šā gada janvāra līdz aprīlim bija noteikts pārejas periods – minimālo pensiju un nodrošinājuma pabalstu izmaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošināja atbilstoši apmēram un regulējumam, kāds bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Minimālās valsts pensijas vecuma invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā, sākot ar 2021. gada maiju tiks izmaksātas jaunajā minimālajā apmērā. Vienlaikus kopā ar maija pensiju iedzīvotāji saņems pensijas starpību par periodu no janvāra līdz aprīlim.

Tāpat pārrēķins tiks veikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, un maijā tiks izmaksāta pabalsta starpība par gada pirmajiem mēnešiem. Svarīgi atzīmēt, ka vienlaikus ar pabalsta starpības izmaksu notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (šobrīd izmaksa ir par kārtējo mēnesi). Tiks nodrošināts, ka maijā cilvēkam izmaksātais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta starpības apmērs nav mazāks par 2021. gada aprīlī piešķirtā pabalsta apmēru.

Tādējādi neviens valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs maijā nepaliks bez ienākumiem. Sākot ar jūniju, tas tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji ik mēnesi saņems pabalstu par iepriekšējo mēnesi, un piemēram, attiecīgi decembra pabalstu cilvēki saņems nākamā gada janvārī.

Pāreja uz izmaksu par iepriekšējo mēnesi nepieciešama, jo cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kas ir liela daļa no visiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem (~60%), turpmāk pabalsta apmērs būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad persona ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

 

Avots: Labklājības ministrija

Rolands Kļavinskis kļuvis par diplomandu konkursā "Accordion Star International"