Maģiskās medus brokastis Kalupes pamatskolā

Izglītība

Ar milzīgu vaska rituli rokās, kasti ar medus rāmjiem, pilnu grozu ar dažādiem biškopības produktiem un vēl dravnieka aprīkojumu rīta pusē pie Kalupes pamatskolas audzēkņiem ieradās Augšdaugavas novada biteniece Gunta Some. Viņa ir viena no 50 Latvijas biškopjiem, kas skolēniem rīko Eiropas medus brokastis, kas ir sociāli izglītojošs pasākums ar mērķi izglītot jauno paaudzi par bitēm, medu, bišu nozīmi, kā arī organizēt medus un pārējo biškopības produktu degustācijas.

Gunta Some bija sagatavojusi ne tikai stāstījumu, kā top medus, bet arī dāvaniņas tiem, kas pareizi atbildēs uz viņas jautājumiem. Bērni bija aktīvi gan atbildot uz jautājumiem, gan klausoties un uzzinot daudz interesanta, piemēram, to, ka viena darba bite savā mēnesi garajā mūžā saražo medu tikai aptuveni divpadsmito daļu no tējkarotes, bet vienā sekundē medusbite spārnus kustina līdz pat 230 reizēm.

Ikvienam 1.-9.klašu Kalupes pamatskolas audzēknim bija iespēja gūt zināšanas par bitēm, biškopja profesijas noslēpumiem, dažādiem medus veidiem, uzzināt kā rodas medus, degustēt medu un iepazīt citus biškopības produktus.

"Šodien mēs uzliksim uz maizītēm gaišo pavasara medu un tumšo lapu medu, lai bērni pagaršo un pasaka, kurš medus viņiem garšo labāk," ierosināja G.Some. Kalupes pamatskolas audzēkņi ar baudu izgaršoja piedāvāto. Tas ir tradicionālais latviešu ēdiens – maize un medus.

Viens no 9. klases skolēniem to vērtēja kā vērtīgu pasākumu: "Daudzi no mums pat nav domājuši, cik svarīgi ir dabai bites mūžs un tās ieguldītais darbiņš. Skolā mēs tikai teorētiski saskaramies ar tēmu par biteniekiem un medu, piemēram, dizaina un tehnoloģiju stundās, bet svarīgi ir arī reālajā dzīvē medu redzēt un pagaršot, un paskatīties, kā izskatās dažādi rīki, ko ikdienā izmanto biškopji."

Medus ir mūsu veselība, tā ir mūsu Latvijas bagātība. Tas ir ļoti vērtīgi, skolēniem iepazīties ar mūsu vietējiem ražotajiem un viņu produkciju, jo tieši no dabiskajiem produktiem mēs varam gūt spēku un veselību.

Teksts: Tatjana Romanceviča, direktores vietniece

Talantu šovs “Es protu, varu un daru!”