Mācāmies TET skoliņā kopā ar Ričiju Rū!

Kultūra

11. maijā Naujenes bibliotēkā notika pirmā medijpratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņiem.

Kopā ar bērnu nodaļas bibliotekāri Ilviju Gžibovsku un viņas palīgiem noskaidrojām, kas tad vispār ir internets, kā un kur to var lietot, un kas tam ir nepieciešams. Vieglā un aizraujošā veidā ieguvām zināšanas par galvenajiem droša interneta lietošanas priekšnosacījumiem.

Nodarbības laikā bērni skatījās raidījumu, kur lācēns Ričijs Rū pievienojas citiem bērniem Tet skoliņā un uzzin par interneta iespējām.

Pēc noskatīšanās audzēkņi atbildēja uz jautājumiem un spēlēja spēli “Patiesība vai meli” par sērijā redzēto.

Nostiprinājām zināšanas, apmeklējot bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļu un parādot datora galvenās sastāvdaļas, nosaucot tās, paskaidrojot to funkcijas. Bērni saņēma darba lapas ar radošu uzdevumu un aizpildīja tās. Lai iedrošinātu jaunākos interneta lietotājus izzināt vairāk par drošu un atbildīgu interneta lietošanu, nodarbības beigās visi mazie dalībnieki tika apbalvoti ar īpašo personalizēto Tet skoliņas diplomu.

Modernās tehnoloģijas un internets ienāk kā vecāku, tā arī bērnu ikdienā arvien agrāk. Bērni digitālo vidi iepazīst jau agrā bērnībā gan mājās, kur tehnoloģijas mēdz kļūt par digitālajam bērnu auklēm, gan arī bērnudārzos un skolās – kur tās tiek izmantotas attīstošos nolūkos.

Ar mērķi veicināt izpratni par drošību internetā jaunāko interneta lietotāju vidū, Tet īsteno sociālo iniciatīvu un aicina uzsākt skolas gaitas Tet skoliņā.

Laucesas pamatskolas skolēni - Daugavpils teātrī