Līksnas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Elēģija” – 15

AKTUĀLI

Par to, ka Līksnā ir rodamas stipras kultūras tradīcijas un dzīvo radoši cilvēki, vēlreiz pārliecinājāmies, esot klāt pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Elēģija” 15 gadu jubilejas koncertā. Pašlaik kolektīva sastāvā dzied Jūlija, Erna, Ilze, Ināra, Līga, Iveta, Glorija un Paula. Kolektīva repertuārā ir vienmēr skanīgas dziesmas, kuras tā izpildītājas prot pasniegt ar mīlestību, katra dziesma uzmundrina klausītāju garu, sasilda sirdi un dvēseli.

Jāsaka, ka “Elēģija” ir nopietna un ilga darba rezultāts. Vokālais ansamblis kā tāds Līksnā pastāvēja jau kopš 90 to gadu beigām un to veiksmīgi vadīja Elga Kursiša. Iesākto paturpināja tolaik vēl ne tik pazīstamā Iveta Ustinskova. Kolektīva dalībnieces atceras, ka Iveta ir bijusi ļoti prasīga, viņa prata strādāt ar esošajām balsīm un augstie darba rezultāti nebija ilgi jāgaida. Savu nosaukumu kolektīvs ieguva pēc pirmās uzvaras kopīgās saiešanas laikā.

Iveta Ustinskova ansambļa dalībnieces, kā esošās, tā arī bijušās, raksturo kā foršas un mīļas, savukārt Līksnas pagastu nosauc par saules staru Latgalē, uz kuru atbraucot, var justies kā mājās. Pati Iveta ir dzimusi Krāslavas novadā. Atceroties laiku, ko strādājusi Līksnas kultūras namā par vokālā ansambļa vadītāju, stāsta, ka lielu atbalstu toreiz un tagad kolektīvam sniegusi pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa. Viņa vienmēr uzklausījusi problēmas un ieteikumus, svarīgā brīdī esot klāt.

Iveta Ustinskova ansambli vadīja līdz 2012. gadam, vēlāk tā grožus uzticējusi Jūlijai Pecevičai. Tā kā pati Jūlija dziedāja korī un kolektīva vadītājas prasmes viņai nebija tik labi pazīstamas, iesākumā bija nedaudz bail. Ansambļa “Elēģija” vadītājai Jūlijai Pecevičai ir dubulti svētki, jo viņa ansambli vada nu jau apaļus 5 gadus. “Varu lepoties ar kolektīva sasniegumiem, jo šo gadu laikā kolektīvs ir guvis augstākās pakāpes visās novada skatēs. Man prieks strādāt ar ansambļa dalībniecēm – viņas visas kā viena ir strādīgas, izturīgas, ar spēcīgām balsīm. Es viņas visas ļoti mīlu, viņas ir tik enerģiskas! Uz katru mēģinājumu viņas nāk ar labu garastāvokli, grib dziedāt, iemācīties ko jaunu. Man ir liels prieks strādāt ar “Elēģiju”!”, tā bilst Jūlija.

Kolektīva pastāvēšanas gados tajā dziedājušas 19 dalībnieces. Daudzus gadus šajā ansamblī nodziedāja Silvija Sproģe, Ināra Keviša, Olita Miglāne, Agnese Orbidāne, Iveta Žilvinska, Mārīte Jonāne, Liene Dzalbe, Ināra Degle, Silvija Velika, Ināra Kriškijāne, Lilija Ševcova, Biruta Ozoliņa, Sintija Giptere.

Ansamblis aktīvi piedalījies dažādos pasākumos un festivālos ne vien Daugavpils novadā un Latvijā, bet arī ārzemēs. Visu 15 gadu laikā tas ir dziedājis vokālo ansambļu skatēs un ieguvis godalgotas pakāpes. Vēl jāmin arī daudzie labdarības koncerti, kuros ar skanīgām dziesmām kolektīva dalībnieces priecēja dažāda gada gājuma cilvēkus.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, sveicot kolektīva meitenes svētkos, pasniedza dāvanu karti, aicinot doties vienas dienas ceļojumā pa Latviju jau nākamvasar.

Ansambli jubilejas reizē sveica arī Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne un ciemiņu kolektīvi - Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pērles”, Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas”, Biķernieku pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška” un novada kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On”. Apsveikumiem pievienojās Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” un amatierteātris “Maskas”.

FOTOGALERIJA

Naujenes kultūras centrā veidoja parafīna Adventes vainagus