Līksnas pagasta kultūras nama vokālajam ansamblim “Elēģija” – 15!

AKTUĀLI

2. decembrī plkst. 14.00 Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notiks Līksnas pagasta kultūras nama vokālā ansambļa “Elēģija” 15 gadu jubilejas koncerts. Ieeja – bez maksas.

Daugavpils novada akcija “Lepojos būt novadnieks!”