Daugavpils novada akcija “Lepojos būt novadnieks!”

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome izsludina Latvijas 100 gadei veltītu akciju “Lepojos būt novadnieks!”, ar mērķi veicināt novada iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku piederības apziņu Daugavpils novadam, sniedzot iespēju atzīmēt sevi novada kartē un iemūžināt to ar fotoattēlu, kas tiks saglabāts mājas lapā www.novadslepojas.lv. Vienlaikus šī akcija sniegs iespēju nekustamā īpašuma īpašniekiem paziņot pašvaldībai savu e-pasta adresi, ar to apliecinot vēlmi turpmāk saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski.

Mājas lapā novadslepojas.lv ikviens Daugavpils novadā deklarētais iedzīvotājs varēs atzīmēt sevi tajā pagastā, kur ir deklarēts, savukārt nekustamā īpašuma īpašnieks varēs atzīmēt pagastu, kurā atrodas viņa nekustamais īpašums. Iedzīvotāji aicināti pievienot arī savas fotogrāfijas vai sava nekustamā īpašuma vai tā elementa fotogrāfiju.

Mājas lapā parādīsies tikai publiskā daļa, savukārt slēptā informācija, kas satur personas kodu, nekustamā īpašuma kadastra numuru, e-pasta adresi, būs slēpta, kura tiks izmantota, lai veiktu e-pasta verifikāciju un reģistrēšanu “NINO” datu bāzē, kas ļaus turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus saņemt uz norādīto e-pastu.

Vairāk informācijas par akcijas norisi, tās noteikumiem un anketu var iegūt mājas lapā novadslepojas.lv

Akcija ilgs līdz 2018.gada 18.novembrim.

Adventes vainagu veidošanas darbnīca