Adventes vainagu veidošanas darbnīca

AKTUĀLI

Maļinovas pagasta saieta namā darināsim tradicionālus un netradicionālus Adventes vainagus, idejas dāvanu iesaiņošanā. Nāciet! Kopīgi radīsim svētku noskaņu! Visi laipni gaidīti.

Skolēnu panākumi akordeonistu – izpildītāju konkursā