Līksnas pagasta amatiermākslas kolektīvu Gada balva 2023

AKTUĀLI

Līksnas pagastā mīt aktīvi un uzņēmīgi ļaudis, kuri labprāt iesaistās kultūras aktivitātēs. Ziemīgā 26.janvāra vakarā Līksnas Kultūras namā notika pagasta amatiermākslas kolektīvu godināšanas pasākums – GADA BALVA 2023. Īpašos zelta kokus pasniedza nominācijās “Gada kolektīvs”, “Gada aktīvākais kolektīvs”, “Gada izrāviens” un “Gada kolektīva dalībnieks”.

Vakara vadītājas kolektīvus nodēvēja par zelta zvaigznēm, zelta dzīpariem, kas ieausti Līksnas debesu rakstu jostā, bet Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne uzslavēja līksniešus par viņu darbīgumu un sirsnīgi pateicās par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā.

Pirmajā nominācijā “Gada kolektīva dalībnieks” balvu saņēma bērnu vokālā ansambļa “DoReMi” jaunākās grupas dalībniece Līva Rasmane un vecākās grupas dalībniece Alise Brakovska, bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” dalībniece Paula Rušeniece, sieviešu vokālā ansambļa “Elēģija” dalībniece Ligita Salīte, vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” dalībniece Inese Seļska, amatierteātra “Maskas” dalībnieks Ainārs Orbidāns, aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” dalībniece Marina Kanovalova.

Balvu nominācijā “Gada aktīvākais kolektīvs” pasniedza Aglonas maizes muzeja saimniece un Līksnā vienmēr mīļi gaidīts ciemiņš – Vija Kudiņa. Šajā nominācijā uzvaru guva Aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”. Organizācijas biedrēm 2023.gads bija gana darbīgs. Tika novadītas divas labdarības akcijas – Pūpolsvētdienā tika apmeklētipagasta vientuļie seniori un Ziemassvētku laikā – pagastasociāli nelabvēlīgās daudzbērnu ģimenes. Aktīvistes piedalījās 18.Latgales novada senioru dziesmu un deju festivālā “Rūtoj saule, rūtoj bite”, Latgales viesmīlības, kultūras un tradīcijas svētkos – festivālā “Gostūs Latgolā”, kā arī mājas kafejnīcu dienas ievaros atvēra vienas dienas kafejnīcu “Pie Saules takas”. Sadarbībā ar biedrību “Līksnas Muižas kapela” organizēja Mātes un ģimenes dienai veltītu pasākumu un Lāčplēša dienai veltītu pasākumu. Tradicionāli ar savām kulinārijas prasmēm izpaudās Meteņdienas pasākumā, cienājot klātesošos ar garšīgām pankūkām, kā arī Līgo svētkos, pēc amatierteātra “Maskas” pirmizrādes cienāja izrādes viesus ar zupu. Visi nominanti saņēma sponsoru sarūpētas balvas. Aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka” pateicībā par aktīvo darbu būs iespēja bezmaksas apmeklēt Šmakovkas muzeja kvestu “Reiz Šmak.OFF.kas muzejā”.

Pasniedzot balvu nominācijā “Gada izrāviens”,  Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Ingūna Novicka ar patiesu lepnumu uzsvēra, ka kultūras nama kolektīvi paliek aktīvāki, sasniedz augstus rezultātus un popularizē Līksnas pagasta vārdu gan novadā, gan visā Latvijā. Zelta koku šajā nominācijā godam nopelnīja bērnu vokālais ansamblis “DoReMi”, kura dalībnieki 2023.gadā ir aktīvi koncertējuši gan Līksnā, gan daudzos novada pasākumos, un viņu skaits arvien pieaug. Balvā abas ansambļa grupas saņēma bezmaksas Daugavpils Inovāciju centra apmeklējumu. Kolektīvam īpašas dāvanas sarūpēja arī “Daugavpils Universitāte”.

Nominācijā “Gada kolektīvs” Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne pasniedza balvu vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugaveņa”, kura dejotāji 2023.gadā saņēma augstāko pakāpi deju skatē un pārstāvēja novadu Dziesmu un deju svētkos, piedaloties deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”. Novembrī kolektīvs nosvinēja 15 gadu jubileju. “Daugaveņas” dalībnieki tika apbalvoti ar divu stundu SPĀ apmeklējumu dabas kūrortā Silene Rescort & Spa visam kolektīvam.

Dāvanas saņēma arī pārējie kolektīvi: bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” dalībnieki varēs doties uz Ilūkstes sporta centra peldbaseinu, bet sieviešu vokālā ansambļa “Elēģija” un amatierteātra “Maskas” dalībnieki – visas dienas laivu braucienā pa Daugavas lokiem.

Pasākuma organizatori pateicas par atbalstugodu saimniecei un Aglonas Maizes muzeja saimniecei Vijai Kudiņai, Silene RESCORT & SPA, Šmakovkas muzejam, Ilūkstes Sporta centram, kempingam “Daugavas lokos”, Daugavpils Universitātei, Daugavpils Inovāciju centram, Z/S “Jaunozoli”, Z/S “Zemeņu ielejas” un Arvim Klusam.

Par pasākuma māksliniecisko noformējumu rūpējas Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupas “Mix” vokālistes (vadītāja Daina Paukšte), deju studijas “STOP TIME” dejotāji (vadītājs Aleksandrs Lukša), kā arī mūziķis Daniels Šumskis.

VK "Augšdaugava" gūst divas uzvaras, saglabājot 1. vietu čempionātā