Līksnas baznīcas jumta atjaunošanai valsts piešķīrusi 100 000 eiro

AKTUĀLI

Vairākām Latgales baznīcām, Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas 2018. gadam ietvaros, piešķirts finansējums, kas paredz dievnamu konservāciju, restaurāciju un atjaunošana, kā arī izpētes un restaurācijas dokumentācijas sagatavošanu. Kopumā programmā finansējums 1 miljona eiro apmērā piešķirts 28 Latvijas baznīcām.

Lielākais finansējums 100 000 eiro apmērā piešķirts Līksnas Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai. 3 000 eiro izlietos Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīcas fasāžu krāsojuma izpētei un atjaunošanas metodikas izstrādei. 11 500 eiro piešķirti Krāslavas katoļu baznīcas krāsns restaurācijai. Par 33 900 eiro veiks Landskoronas baznīcas (Dagdas novadā) ziemeļu fasādes un parapeta glābšanas darbus. Nagļu katoļu baznīcas jumta remontam piešķirti 15 000 eiro, Rucavas katoļu baznīcas fasādes remonta darbus veiks par 5 000 eiro, Viļakas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācijai piešķirti 16 000 eiro, savukārt Vīksnas pareizticīgās baznīcas atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrādei – 4 000 eiro.

2017. gadā tika pieņemts Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums ar mērķi nodrošināt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu un reliģisko rituālu priekšmetu, saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā saņemtos pieteikumus izvērtēja Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperti, savukārt pieteikumus apstiprināja Sakrālā mantojuma padome.

Avots: LAKUGA

Pašvaldībā pieaug bērnu nometņu vadītāju skaits