Līksnā iegrieza jauno mācību gadu

AKTUĀLI

Jau koku lapās sāk iemirdzētie dzeltenas lapas, kuras, sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju, stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais mācību gads.

Šogad 1. septembris Līksnā tika atzīmēts īpaši, Muižas parkā tika aicināti uz pasākumu "Iegriezīsim jauno mācību gadu!" gan nākamie pirmklasnieki, gan šogad pilngadību sasniegušie jaunieši, gan visi tie, kas uzsāks mācības skolā un viņu vecāki.

Mazo pirmklasnieku - Māras Kārkliņas, Ralfa Salieša, Maksima Savuļa un Mihaila Bogdanova gatavību skolai pārbaudīja Pepija Garzeķe, kas pati bija jau gatava doties uz skolu.

Toties pilngadniekiem- Laurai Tenisai, Zanei Ozolai, Rodrigo Laurinovičam un Ivonnai Salietei iegūtos atzinumus par skolu un skolas dzīvi izteica jau pilngadīgā Pepija. Viņa tāpat kā visi šie jaunieši pilngadību gaidīja ar lielu nepacietību, domādama, ka tā būs neierobežota brīvība, bet vai tā ir? Tas lika katram aizdomāties.

Nākamos skolniekus un pilngadīgos jauniešus viņu vecāki vai krustvecāki izšūpoja bērnības šūpolēs, un Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa sveica visus šajā nozīmīgajā dienā, pasniedzot īpašas dāvanas.

Turpinājumā visi noskatījās Līksnas KN bērnu dramatiskā kolektīva "Sprīdītis" izrādi V. Pavlovskis "Zirņapuika", pēc kuras visi cienājās ar svētku kliņģeriem.

Pasākuma kulminācija- Putu ballīte. Tā tik tiešam bija grandioza, jo radīja lielu sajūsmu gan mazajiem, gan lielajiem, kā arī pieaugušajiem, kas kopā ar bērniem ballējās lielajā putu mākonī.

No pasākuma visi devās prom noguruši, bet priecīgi par jauko 1. septembra dienu.

Paldies, visiem par dalību šajās svinībās, bet īpašs paldies Līksnas pagasta pārvaldei, tās darbiniekiem, Sintijai Gipterei par atbalstu, Lindai Podniecei, visiem mazajiem aktieriem un režisorei Agnesei Orbidānei!

Visiem Līksnas pagasta skolēniem vēlam jaunajā mācību gadā lielu izturību, mazliet veiksmes, pacietības, lai viss iecerētais piepildās!

Foto: Sintija Giptere

Sācies jaunais mācību gads novada skolās, Špoģu vidusskolā - 17 pirmklasnieki