Līksnā atjaunots Jaunatnes ielas posms

AKTUĀLI

Ekspluatācijā pieņemts Jaunatnes ielas 400 metru garais atjaunotais ceļa posms Līksnas pagastā. Jaunatnes iela ir viens no noslogotākajiem infrastruktūras objektiem Līksnas ciemā, jo to intensīvi izmanto skolēnu pārvadājumiem, zemnieku saimniecību vajadzībām un blakus esošā  kokapstrādes uzņēmuma  “A.M.A.” darbībai. “Situācija jau kļuva kritiska, jo ceļā bija izveidojušās dziļas bedres, kas lietus laikā bija grūti izbraucamas un apdraudēja satiksmes drošību. Liels paldies Daugavpils novada domei un Autoceļa fonda padomei, kas piešķīra finansējumu, lai šo ielu sakārtotu,” saka Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa.

B.Ozoliņa par būvfirmas SIA “Krustpils” paveikto darbu kvalitāti ir apmierināta, lai gan ceļa nodošanas termiņš nedaudz kavējās. B.Ozoliņa: “Tika izpildīts mūsu lūgums, lai asfalta klātne tiktu lieta vienlaidus, kas ilgtermiņā palielina ceļa lietošanas ilgtspēju. Noasfaltētas tika arī divas nobrauktuves uz kokapstrādes uzņēmumu un Smilšu ielu. Tāpat brauktuve paplašināta no 4 uz 6 metriem, lai ceļš būtu piemērots lielgabarīta tehnikai. ”

Veiktie darbi izmaksāja 79 935 eiro – 25% piešķīra Autoceļa fonds, pārējās izmaksas tika segtas, novada domei ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

“Diemžēl tikpat sliktā stāvoklī Līksnā atrodas Liepziedu ielas posms, kas ir blīvi apdzīvots un to īpaši intensīvi izmanto atpūtnieki vasarā, dodoties uz blakus esošajiem ezeriem. Jau triju, četru gadu garumā iedzīvotāji sūdzas, ka ceļš ir putekļains un bedrains. Liepziedu ielas asfaltētais posms tika atjaunots pirms trim gadiem, tagad vēlamies izveidot asfaltu grants seguma posmā, lai būtu mazāk putekļu un iedzīvotājiem būtu komfortablāk. Šo ieceri esam jau iekļāvuši Investīciju plānā, tāpēc ceram, ka nākamgad tam tiks piešķirts arī finansējums,” par Līksnas attīstības plāniem pastāstīja pagasta saimniece.

FOTOGALERIJA

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018 Daugavpils novadā