Ligita Liepiņa pārstāvēs Daugavpils novadu organizācijā SUSTENTO

AKTUĀLI

Šī gada 6.jūlijā notika organizācijas SUSTENTO (Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija) pirmā jaunievēlētās valdes sēde. Organizācijā darbojas 55 dalīborganizācijas, pārstāvot vairāk nekā 50 000 cilvēkus ar īpašām vajadzībām. SUSTENTO galvenais darbības uzdevums  ir  atbalstīt to organizāciju darbību mūsu valstī, kuru mērķi ir vērsti uz cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanu un tiesību aizsardzību.
SUSTENTO sastāvā kopš 2017.g. iekļāvusies arī Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrība “Ildra”, kuru jaunievēlētajā valdē pārstāvēs Ligita  Liepiņa - Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece. Par valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēta Gunta Anča. Pirmajā sēdē tika lemts par valdes locekļu funkciju sadalījumu nākotnē, kā arī apspriesti aktuāli jautājumi par sadarbību ar Latvijas Republikas Saeimu, Veselības ministriju, Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju.

Projekts “Mēs savai videi” Kalkūnē