Lietišķās mākslas studija “Pūpoli” aicina

Kultūra

Špoģu Mūzikas un mākslas skola aicina visus interesentus uz nodarbībām lietišķās mākslas studija ‘’Pūpoli’’. Studijas dalībniekiem ir iespēja iegūt zināšanas un prasmes klūgu pīšanā, kļūt par amata meistaru klūgu pīšanā, kā arī piedalīties dažādos novada, valsts un starptautiskā mēroga kultūras pasākumos. Nodarbības notiek amata meistara Viktora Kuhaļska vadībā Špoģos (Špoģu Mūzikas un mākslas skolā) un Naujenē (Naujenes Novadpētniecības muzejā) pēc noteikta grafika.

Lietišķās mākslas studijas nodarbības ir bez maksas.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas  skolā, 2.stāvā, 12.kabinetā pie skolas administrācijas.

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāka audzēkņu uzņemšanu 2017./2018.mācību gadam