Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāka audzēkņu uzņemšanu 2017./2018.mācību gadam

AKTUĀLI

Skola piedāvā bērniem mācības sekojošās programmās Špoģos:

 • Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma;
 • Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
 • Kokles spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
 • Vokālās mūzikas kora klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma;
 • Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma

Nīcgales mācību punktā:

 • Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma;
 • Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Papildus informāciju var saņemt: pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas  skolā – 2.stāvā 12.kabinetā pie skolas administrācijas.

Daugavpils novada dome piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”