Līdz 18.jūnijam pieteikšanās tirdzniecībai Līgo pasākumā Višķos

Pagastu un pilsētu ziņas

2018.gada 23.jūnijā Daugavpils novada Višķu estrādē notiks Līgo svētku svinēšana ar tautā iemīļoto Kazimiru Adamoviču un Latgales mūziķiem – Latgales Dāmu Popu, Juri Ostrovski, Daini Skuteli, Sandi Ulpi, grupu “Dabasu Durovys” un amatiermākslas kolektīviem – Višķu sabiedriskā centra jauniešu vokālais ansambli “Anima Corde”, Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” tautas deju ansambli “Līksme” un folkloras kopu “Dyrbyni”.

Līgo Višķos ir vieni no lielākajiem un krāšņākajiem svētkiem Latgalē, kurus apmeklē 2 – 3 tūkstoši skatītāju – gan Daugavpils novada ļaudis, gan ciemiņi no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem, kā arī ārzemju viesi.

  • Tirdzniecības norises laiks: 2018. gada 23.jūnijs (Līgo pasākuma atklāšana - plkst. 19.00);
  • Tirdzniecības aprīkojuma uzstādīšana – līdz plkst. 18.00;
  • Tirdzniecības darba laiks – no plkst. 18.00 līdz plkst. 04.00;
  • Aprīkojuma demontāža – no plkst. 22.30.

Līdz 2018.gada 18.jūnijam tirdzniecībai pasākuma norises vietā aicināti pieteikties Amatnieki, zemnieku un piemāju saimniecības, mājražotāji, radošo darbnīcu dalībnieki, ēdināšanas uzņēmumi no Daugavpils novada un citiem novadiem un pilsētām, saņemot Daugavpils novada domes atļauju. Pieteikums jāiesniedz Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī vai elektroniski sūtot uz adresi jazeps.krukovskis@dnd.lv.

Informācijai: Jāzeps Krukovskis, tālr. +371 26121362, jazeps.krukovskis@dnd.lv

Ligo_Viskos_2018_Pieteikums Ligo_Viskos_2018_Tirdzniecibas_noteikumi

Grafiskais maijs Medumos