Līdz 17.06.2022. plkst. 15:00 vēl var iesniegt pieteikumus izsolēm uz dzīvokļiem Demenes pagastā

AKTUĀLI

-2022.gada 21.jūnijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.1, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0123 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3940/24140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524. Objekta sākotnējā cena – EUR 876.00.
Izsoles noteikumi

-2022.gada 21.jūnijā plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0121 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 397/2414 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524. Objekta sākotnējā cena – EUR 886.00.
Izsoles noteikumi

-2022.gada 21.jūnijā plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.5, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0124 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3430/24140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524. Objekta sākotnējā cena – EUR 716.00.
Izsoles noteikumi

-2022.gada 21.jūnijā plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.6, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0122 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3650/24140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524. Objekta sākotnējā cena – EUR 1250.00.
Izsoles noteikumi

-2022.gada 21.jūnijā plkst. 11:00 dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Zemgales stacija 2”, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0088 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5611/27518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 006 0250 001, būves ar kadastra apzīmējumu 4450 006 0250 002 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 006 0250. Objekta sākotnējā cena – EUR 1630.00.
Izsoles noteikumi

Atceras gan dārzi, gan ļaudis