Atceras gan dārzi, gan ļaudis

Ambeļu pagasts

Maija dienā tuvojoties Ambeļu ciemam, vēl pat tālumā esot, kļūst redzams kuplais bāli rozā krāsas mākonis, ko veido ziedošie dārzi. It kā priecājoties jaukajai pavasara dienai un saulei, koki uzvelk savus skaistos tērpus. Šim dārzam pamati tika likti 1957.gadā Pētera Stučkas kolhozā.

Mozuļu sādžā, Prīkuļos, Preiļu rajonā 1922.gada 10.jūnijā tieši pirms 100 gadiem parastā latgaļu daudzbērnu ģimenē piedzima Jānis Rubens. Nodzīvojis cienījamu savas valsts pilsoņa dzīvi un ar savu godīgo darbu padarījis slavenu savu uzvārdu, viņš aizgāja no dzīves 22.07.2001.

Jau kopš bērnības Jāņa sirdij bija tuva Latgales dabas vienkāršība un skaistums. Par profesijas izvēli nebija nekādu šaubu – audzēt dārzus. Kas varēja būt vēl vajadzīgāks un cildenāks? Pabeidzot Višķu sovhoztehnikumu ar specialitāti agronoms-dārzkopis, savas darba gaitas Jānis uzsāka P.Stučkas sovhozā. Viņš izgāja cauri visam tehnoloģiskajam procesam. Sasniedzot ievērojamus rezultātus, Jānis tika uzaicināts agronoma-dārzkopja amatā. Šajā amatā vienā vietā viņš nostrādāja vairāk nekā 55 gadus.

Ļaudis joko, ka talantīgi agronomi – tie ir cilvēki no citas planētas, kuriem nerūp karjeras izaugsme un nauda. Droši vien tas ir saistīts ar to, ka īsteniem agronomiem ir cieša saikne ar zemi, uz kuras tie strādā. Viņiem zemes gabals, kurā tie ir ieguldījuši tik daudz darba, pūļu un enerģijas, kļūst par tā saucamo „mazo” dzimteni.

Saskaņā ar publicētajiem avotiem nācās pārvarēt daudzus šķēršļus, lai panāktu ikgadēju raženību augļu dārzos. Cilvēku čaklums, neatlaidība un uzstājība, kā arī tā laika jaunāko tehnoloģiju pielietošana, ļāva panākt šādu rezultātu. Saskaņā ar bibliotēkas arhīvā esošajiem materiāliem, piemēram, 1960.gadā saimniecībā tika iestādīti tūkstoši jaunu koku. Peļņa no dārzkopības bija pusmiljona rubļu. Tas ir tiešām iespaidīgi!

Jānis Rubens bija rūpīgs un atbildīgs speciālists. Pateicoties skrupulozi veiktajai dokumentācijai, savāktajiem un publicētajiem avīžu rakstiem, kā arī veiktajiem fotouzņēmumiem, mums tagad ir iespēja izjust tā laika atmosfēru.

Jānis sniedza lielu ieguldījumu Ambeļu parka attīstībā, nodrošinot dažādu šķirņu dekoratīvo koku un krūmu iestādīšanu. Katru gadu tika īstenoti parka labiekārtošanas darbi. Noteikti jāmin, ka katra ēka un katra iela Ambeļos tika apzaļumota atbilstoši agronoma plāniem. Iedzīvotāji vēl atceras, ka ciems bija gluži vai iegrimis zaļās krāsās. Bibliotēkas arhīvos ir rodami dažādu objektu un parka apzaļumošanas plāni, kurus izveidoja agronoms. Tas bija skaistākais ciems visā rajonā.

Fotomateriāli liecina par to, cik daudz cilvēku bija nodarbināti šajā jomā – dārzu saimniecības radīšanā. Kā vadītājs, Jānis Rubens bija atbildīgs un komunikabls. Šīs rakstura īpašības ļāva viņam veiksmīgi vadīt kolektīvu, ar kura spēkiem tika veidots šis mantojums.

Pagājuši 65 gadi, bet dārzi joprojām zied un dod ražu. Mēs vēl ilgi atcerēsimies tos cilvēkus, kuri šeit strādāja, radīja un vienkārši dzīvoja. Lai dārzi zied!

Nevaru neminēt to, ka Jānis Rubens ir mans vīratēvs. Esmu patiesi priecīga, ka man radās šāda izdevība uzrakstīt dažus vārdus par vienu no izcilākajiem mūsu pagasta iedzīvotājiem. Mūsu lielajā un draudzīgajā ģimenē tur godā piemiņu par mūsu dārgo Jāni Rubenu Aloiza dēlu.

Ceru, ka daudziem pagasta iedzīvotājiem un viesiem būs patīkami apmeklēt Jāņa Rubena simtgadei veltītu izstādi. Šajos albumos laiks ir apstājies – tas ir gaišs un prieka pilns, viss vēl ir priekšā.

Izstāde būs pieejama KN darba laikā.

Materiālu sagatavojusi bibliotēkas vadītāja Zoja Rubene.

Ekskursija ”Vasaru sagaidot”