Līdz 10. februārim liedz medības pierobežas joslā

AKTUĀLI

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde informē, ka balstoties uz 2023. gada 10. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.514 “Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu” un 2003. gada 8. jūlija “Medību likuma” 9. panta otro daļu, VRS Daugavpils pārvalde aizliedz mednieku kolektīviem rīkot jebkura veida medības VRS Daugavpils pārvaldes struktūrvienību apsargājamo iecirkņu pierobežas joslas teritorijā līdz 2024. gada 10. februārim.

Latvijas Republikas valsts robežas likuma 15. panta pirmā daļa nosaka, ka lai nodrošinātu Latvijas Republikas teritorijas apsardzībai un robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, kā arī robežuzraudzību ārējai sauszemes robežai piegulošajā teritorijā, Ministru kabinets nosaka pierobežas joslu, ne platāku par diviem kilometriem, sākot no valsts robežas, kā arī Latvijas Republikas valsts robežas likuma 19. panta pirmā daļa nosaka, ka lai radītu tādus apstākļus, kas neļautu personām nelikumīgi jebkurā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem šķērsot ārējo robežu, kā arī pārvietot mantas un preces pāri ārējai sauszemes robežai ārpus noteiktajām robežšķērsošanas vietām, un lai apkarotu pārrobežu noziedzību, Ministru kabinets gar ārējo sauszemes robežu nosaka pierobežu, ne šaurāku par 30 kilometriem, sākot no valsts robežas.

Papildus, VRS Daugavpils pārvalde aicina mednieku kolektīvus nerīkot jebkura veida medības VRS Daugavpils pārvaldes struktūrvienību apsargājamo iecirkņu pierobežas teritorijās līdz 2024. gada 10. februārim.

Savukārt gadījumos, kad VRS Daugavpils pārvaldes struktūrvienību apsargājamo iecirkņu pierobežas teritorijās tiks organizētas jebkura veida medības, pirms medību uzsākšanas par medību laiku, vietu un iesaistītajām personām informēt VRS Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu (pieejams 24 stundu režīmā) tālr. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.

Pateicamies par esošo sadarbību, un novēlam Jums veiksmīgu un ar interesantām medību trofejām bagātu 2024. gadu.

Pārvaldes priekšnieks, pulkvežleitnants R. Kublickis

„Dvietes apkārtnes pilskalni” – pasākums Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē