„Dvietes apkārtnes pilskalni” – pasākums Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē

Dvietes pagasts

Dvietē un tās apkārtnē jau sensenis ir dzīvojuši cilvēki. Par to liecinājuši atradumi pie Dvietes upes, kur bijušas somugru apmetnes. Netālu no upes ielejas paugurainēs izvietojušies pilskalni. Tā kā Dviete ir pilskalnu ieskauta, Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē radās doma apzināt tuvākos pilskalnus, līdz ar to uzzināt vairāk par vēstures posmu, kas sniedzas daudzus gadu simtus atpakaļ. Vienlaikus bija ideja apzināt iespēju veidot pārgājiena maršrutus gar pilskalniem. Daļa šo pilskalnu zināmi jau sen, tikuši pētīti, savukārt daži, pateicoties satelītu un citu tehnoloģiju sniegtajām iespējām, atklāti tikai dažus gadus atpakaļ, tāpēc vēl nav izpētīti un apzināti dabā.

Iepazīstoties ar pieejamajiem aprakstiem, publikācijām, grāmatām noskaidrots, ka pauguros izbūvētās nocietinātās apmetnes palīdzēja Sēlijas ļaudīm aizsargāties no bieži sirojošiem iebrucējiem. Sēļu pilskalni tika ierīkoti galvenokārt savrupos pakalnos, mazāk upju satekās, kā arī starp gravām. Pilskalniem bija raksturīgi vaļņu nocietinājumi.

No 2023. gada augusta 4 mēnešu laikā Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve pilskalnus apzināja dabā, fotografēja šī brīža stāvoklī. Vienlaikus apzinātas iespējas veidot pārgājienu maršrutus gar pilskalniem. Tika apmeklēti 10 Dvietei tuvākie pilskalni: Zamečkas, Palazdiņu, Kalnišķu jeb Dvietes, Driģeņu, Sidrabiņu, Rūrānu Batarejas, Liepkalnu, Bebrenes Valaiņu, Greizo kalnu un tālāk esošais Ploņu pilskalns. No savāktā materiāla tika izveidoti 2 stendi ar attēliem, pilskalnu reljefa attēliem, kā arī izveidots albūms ar apkopoto informāciju. Protams, tas viss veidots vienkāršā amatieru līmenī, te vēl ir gana daudz, ko papildināt un precizēt.

Labākais pārgājiena maršruts likās posmā no Ploņu pilskalna, kurš atrodas Dignājas pagasta teritorijā, līdz Greizo kalnu pilskalnam Dvietes pagasta mežos. Maršruts ved pa nelieliem līkloču celiņiem, caur mežiem un gar laukiem, apkārt ir skaistas ainavas un lauku sētas, kopā sasniedzot apmēram 21km. Grūtāk pievarams apvidus ir netālu no Dvietes ielejas rindā izvietotajos Driģeņu, Sidrabiņu, Rūrānu Batarejas un Liepkalnu pilskalnos, jo tur jārēķinās ar brišanu brikšņos, pļavās, krūmājos, meža platībās, ar upes šķērsošanu. Minētie pilskalni izkārtojušies pauguros 1-1,5km attālumā viens no otra. Rindu turpina pēc dažiem kilometriem tālāk esošais Bebrenes Valaiņu pilskalns, kurš priecēja sevišķi gleznainām apkārtnes ainavām.

Zamečkas pilskalns, kas atrodas Ozolkalnā, bagāts dižiem ozoliem, un 1 km tālāk esošo Palazdiņu pilskalnu klāj lazdu audze. Kalnišķu jeb Dvietes pilskalns atrodas viegli pieejamā vietā un labi pārredzams apkārtnē.

2023.gada 20.decembrī Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē notika pasākums, kura ietvaros notika dalīšanās ar iegūto informāciju, prezentēti iegūtie materiāli. Pasākumu ar stāstiem bagātināja Līvija Tamane, kas iepazīstināja dvietiešus ar vēsturiskiem faktiem, teikām, interesantiem notikumus, kā arī stāstīja par Ilūkstei blakus Pilskalnes pagastā esošo Melnā kalna pilskalnu, kas ir lielākais no apkārt esošajiem pilskalniem. Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve pateicas Andrim Zībergam un Skaidrītei Biteniecei par palīdzību maršrutu veidošanā un pilskalnu apzināšanu dabā, kā arī Līvijai Tamanei par dalīšanos ar vēsturiskiem materiāliem un interesantiem stāstījumiem.

Iveta Plone

Pasākums Ukrainas atbalstam