Pasākums Ukrainas atbalstam

Dvietes pagasts

2023. gada 20. decembrī Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve sadarbībā ar senioru kopu „Saulriets” organizēja tikšanos ar Ukrainas atbalstītāju un brīvprātīgā darba veicēju Vairu Lejnieci. Vaira stāstīja un rādīja videofilmās un fotoattēlos 8 braucienos pieredzēto Ukrainā, nogādājot tur Latvijas cilvēku sagādāto karavīriem, dienestiem un piefrontes iedzīvotājiem. Stāstījums bija aizkustinošs un vedināja uz pārdomām, ka mums ir daudz fantastiski sirsnīgu un apņēmīgu cilvēku, kuri rīkojas, lai savu iespēju robežās palīdzētu kara šausmu plosītajai kaimiņu valstij un tās cilvēkiem. Mūsu cilvēki ziedo naudu, automašīnas, nepieciešamo apģērbu un lietas, darina aizsargtīklus, veido sveces, gatavo ēdienu, ved  sagādāto uz Ukrainu adresātiem un nodod no rokas rokās, un dara vēl daudz ko citu. Vaira stāstīja arī par akcijām, kas palīdz savākt līdzekļus Ukrainas atbalstam. Iedvesmojošs bija stāsts par Ritas Šteinas rīkotajām akcijām ar Rīgas porcelāna traukiem, kas ļauj savākt līdzekļus dronu iegādei, kuri tiek dēvēti par „porcelāna droniem”.  

Vaira dalījās pieredzē par pareizu aizsargtīklu darināšanu, norādīja uz nosacījumiem, ko svarīgi ievērot. Notika praktiska tīkla darināšanas iemaņu veidošana.

Pēc svētkiem senioru kopa apņēmusies pulcēties, lai veidotu aizsargtīklus Ukrainas aizstāvjiem. Ja vēlaties pievienoties, sekojiet informācijai par pulcēšanās un darbošanās laiku, kas tiks izvietota pie informācijas stenda un pie kultūras nama durvīm, vai zvanot 26368637 Ivetai.

Dvietes senioru kopa katru dienu laikā no plkst.10.00 līdz 15.00 Dvietes kultūras namā darina aizsargtīklus. Ja kāds vēlas darboties reizē, var pievienoties.

Līga Kūliņa

Ziemassvētku laiks Ilūkstes PII "Zvaniņš"