Lauksaimniekiem skaidroja par atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem

AKTUĀLI

2. martā Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” notika seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna KLP SP ietvaros. Seminārā piedalījās pārstāvji no Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta (Elīna Dimanta un Zigmārs Ķikāns), Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP TM nodaļas vadītājs Aivars Znotiņš, Valsts augu aizsardzības dienesta Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande, LLKC eksperts Valdis Grabovskis. Tāpat seminārā uzstājās Liene Jansone (ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore) un Ilona Kromāne (ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece).

Atklājot semināru, LLKC Daugavpils biroja vadītājs Valdis Grabovskis, pateicās Augšdaugavas novadam un tā vadītājam Arvīdam Kucinam par aktīvu pretimnākšanu lauksaimnieku semināru organizēšanā.

Galvenie jautājumi, par kuriem tiek sniegts skaidrojums, ir tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi, ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts, pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts, agrovide, ekoshēmas, jaunā VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā, labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā, konsultantu sniegtais atbalsts.

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns 2023. - 2027. gadā Latvijas laukiem paredz 2,5 miljardus eiro. Semināra uzdevums ir veicināt lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem.  Kopumā janvārī, februārī un martā Latvijas reģionos tiks organizēti 23 informatīvie semināri lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

Augšdaugavas novadā nākamie semināri notiks:

  • 7. martā, plkst. 9.00 – 12.00, Biķernieku pagasta pārvaldē;
  • 7. martā, plkst. 13.00 – 16.00, Naujenes kultūras centrā;
  • 9. martā, plkst. 9.00 – 12.00, Demenes pagasta pārvaldē;
  • 9. martā, plkst. 13.00 – 16.00, Medumu pagasta pārvaldē;
  • 14. martā, plkst. 9.00 – 12.00, Vecsalienas muižas pilī;
  • 14. martā, plkst. 13.00 – 16.00, Laucesas kultūras namā;
  • 16. martā, plkst. 9.00 – 12.00, Vaboles pagasta parvaldē;
  • 21. martā, plkst. 9.00 – 12.00, Ilūkstes kultūras un mākslas centrā;
  • 21. martā, plkst. 13.00 – 16.00, Bebrenes pagasta pārvaldē.

Pirms semināriem aicinām iepazīties ar www.laukutikls.lv jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023.gada.

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt laukutikls@llkc.lv.

Aicinājums skolēniem piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībās