Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārta Kultūras centrā “Vārpa”

AKTUĀLI

Sestdien, 29. oktobrī, plkst. 12.00 Kultūras centrā "Vārpa" notiks Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārtā. Konkurss notiek divās kārtās – pirmā kārta un Konkursa fināls Rīgā 2023. gadā. Augšdaugavas novadu pārstāvēs 5 vokālie ansambļi: Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On”, Višķu pagasta Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde”, Subates kultūras nama vokālais ansamblis “Sonāte”, Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstelītes”.

Ieeja pasākumā ikvienam interesentam ir bez maksas.

Par jauno Augšdaugavas novada izpilddirektoru iecelts Pēteris Dzalbe