Par jauno Augšdaugavas novada izpilddirektoru iecelts Pēteris Dzalbe

AKTUĀLI

27. oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par jauno izpilddirektora amata kandidātu Pēteri Dzalbi.

Pēteris Dzalbe Rīgas Tehniskajā Universitātē ir ieguvis sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grādu ekonomikā, pašlaik studē doktorantūrā Daugavpils Universitātē, raksta doktora disertāciju par ilgtermiņa reģionu attīstību un to, kā dažādi sociālekonomiskie rādītāji ietekmē visa reģionu attīstību. Bijis IU “Laima” komercdirektors, SIA “Daugavpils drukerai” valdes loceklis, biedrības “Daugavpils namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs, SIA “EMIMAR” projektu vadītājs. Gūta darba pieredze pašvaldībā, strādājot par Daugavpils pilsētas domes revīzijas komisijas priekšsēdētāju un revidentu. Pašvaldību vēlēšanās 2010., 2013. un 2021. gadā ievēlēts par Daugavpils pilsētas domes deputātu, no 2013. līdz 2017. gadam bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks.  No 2018. gada ir SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” valdes loceklis, no šī gada ir biedrības “Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija” valdes loceklis.

Intervijā jaunais izpilddirektors atzīst, ka pats pirmais jautājums patlaban ir budžets. Viņaprāt, to sastādot, ir jāņem vērā visu pušu intereses, abās Daugavas malās: “Jāsabalansē visu pagastu un visas novada teritorijas attīstība, jo, kā zināms, valsts ir iecerējusi paaugstināt minimālo algu līdz 620 eiro, kas nozīmē, ka pašvaldībai būs jāizvērtē budžeta ienākumi.”

Kā nākamo svarīgo lietu P. Dzalbe atzīst cilvēkresursus, jo tā ir komanda, ar kuru nāksies strādāt, lai izvirzītu novadu jaunā attīstības līmenī un sakārtotu infrastruktūru. Trešā prioritāte ir iedzīvotāju ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot struktūrfondu līdzekļus. Pēc viņa teiktā, tas ir nepieciešams, lai saglabātu iedzīvotāju maciņos vairāk līdzekļu, jo, paaugstinot energoefektivitāti, ikkatrs var ietaupīt. “Iedzīvotājiem ir jābūt iespējai kontrolēt siltuma patēriņu. Tad nebūs vairs tik svarīga energoresursu cena, un mēs būsim gatavi iespējamajām cenu svārstībām.”

Pašvaldībā P. Dzalbe vēlas mazināt birokrātiju lēmumu pieņemšanā ar mērķi izveidot ātru, labu un rīcībspējīgu izpildvaru, kas būtu gatava jebkādiem izaicinājumiem, kas mūs noteikti sagaida gan no austrumiem, gan rietumiem. Par strukturālajām izmaiņām tiks lemts vēlāk, sadarbojoties ar izpildvaras pārstāvjiem pašvaldībā. 

Jaunieceltais izpilddirektors skaidro, ka novads viņam ir tuvs, jo lielu daļu bērnības viņš ir pavadījis  Eglainē, bet turpmāko dzīves daļu arī Līksnā. “Protams, ka izpilddirektors nevar strādāt tikai uz jūtām. Ir jābūt vēsai galvai un vēsam prātam. Laikam pirmo reizi es nonāku pie amata, kurš tiešām ir saskanīgs ar manu profesionālo izglītību, kas skar reģionu attīstību un tautsaimniecību. Šajā darbā savas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas varu ieguldīt izpildvaras darbā.”

Atbildot uz jautājumu, vai ir iespējams paspēt darboties daudzos tik svarīgos amatos, kuros tiks turpināta darbība, P. Dzalbe teic, ka prioritāri viņš darbosies Augšdaugavas novada izpilddirektora amatā, bet Daugavpils pilsētas deputāta amatā nav nepieciešams tik liels darbs stundu skaits un viens otram netraucēs. “1. novembrī es sākšu ar saviem vietniekiem un tehnisko daļu, un jau drīzumā apmeklēšu vienu no pagastiem, bet kuru – lai pagaidām paliek neliela intriga!” Viņaprāt izpilddirektoram ir biežāk jāizbrauc uz vietas, lai pašam redzētu esošo situāciju no sava skatu punkta. Jāattīsta arī sadarbība ar Daugavpils pilsētu, kas varētu būt daudz labākā līmenī.

“Man ir liels gods ieņemt šo amatu. Pateicos visiem deputātiem, kas par mani ir nobalsojuši. Deputāti nobalsoja vienoti, bez neuzticības izteikšanām jau pašā sākumā, un tagad jāattaisno deputātu izteikto uzticības kredītu.”

Teksts, foto: I. Minova, D. Bitiņš

Erasmus projekts Polijā – neaizmirstams piedzīvojums!