Erasmus projekts Polijā – neaizmirstams piedzīvojums!

AKTUĀLI

Piedzīvojums, kurš ir noslēdzies, bet nekad nebūs aizmirsts – Erasmus projekts Polijā! Piecu dienu garumā (16.10-22.10.2022.) mums bija jāizkāpj no savām komforta zonām, jāiepazīst dažādi cilvēki un kultūras, neformālās izglītības gaisotnē jāpārrunā ekoloģiskās problēmas valstīs un jāierosina tām risinājumi, kā arī jāpiedalās dažādās aktivitātēs.

Bez šaubām, spilgtākais šī projekta notikums bija pārgājiens kalnos. Otrajā projekta dienā pēc brokastīm visi kopā iekāpām autobusā un devāmies uz Tatru kalniem. Kalnos mums pavērās brīnumaini skaisti skati - gan meži, gan takas, gan arī slavenais ezers Morskie Oko, kurš tajā dienā bija neaprakstāmi dzidrs.

Jāpiemin arī krāšņie un pozitīvu emociju piepildītie kultūru vakari, kuros katras valsts dalībnieki bija sagatavojuši prezentācijas, dejas, spēles un gardumus, lai pārējos iepazīstinātu ar savas valsts tradīcijām. Tā arī mēs ne tikai pastāstījām par Latviju, bet arī daudz ko iemācījāmies par Lietuvu, Poliju un Rumāniju!

Viena no Erasmus projekta īpatnībām - jaunu zināšanu iegūšana, esot saskarsmē ar citiem Eiropas jauniešiem. Interesanti bija piedzīvot to, ka pat neformālā gaisotnē, runājot ar citiem jauniešiem un daloties pieredzē, var uzzināt daudz jauna ne vien par globālām problēmām, to risināšanu, citām kultūrām, bet arī par saviem klasesbiedriem un pašiem par sevi. Šis projekts viennozīmīgi lika pārkāpt pāri savām robežām, kā arī atklāja to, cik tomēr līdzīgi mēs esam savā dažādībā un cik daudz varam mācīties cits no cita, vien pavadot laiku kopā.

Protams, vissarežģītākais šajā projektā bija atvadīties no jaunajiem draugiem, krāšņās vietas un bezgala gardām ēdienreizēm! Paldies ikvienam, kas pielika savu roku un sirdi, lai mēs, 8 jaunieši no Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Špoģu vidusskolas, varētu kļūt par daļu no šī burvīgā piedzīvojuma!

Eva Evelīna Repkova, projekta līdere

Noslēdzies soļu konkurss “70 000 soļu svaigā gaisā”