Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns DAUGAVPILS NOVADĀ

AKTUĀLI

  Latvijas valsts simtgades svinību mērķis: stiprināt Daugavpils novada  sabiedrības piederības sajūtu valstij un  novadam, aicinot  iedzīvotājus  kopīgi svinēt  Valsts Simtgades svētkus. Galvenie uzdevumi:

  • Aktualizēt vēstures notikumus, godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi.
  • Izcelt novada īpašās dabas un kultūras mantojuma vērtības, iesaistīt sabiedrību  to  sakārtošanā.
  • Stiprināt jauniešu radošās iniciatīvas  un piederības sajūtu Latvijai.

Aicina iesaistīties fotografēšanās akcijā. Vairāk informācijas - šeit.  Pasākumu plānu var lejupielādēt pdf formātā šeit SIMTGADES ZAĻUMBALLES DAUGAVPILS NOVADĀ

      Nr. p.k.Pasākuma nosaukumsĪss apraksts, galvenās aktivitātesVietaDatumsPasākuma rīkotājs
        2018.gads
1.“Rokdarbi no mammas kumodes” – izšūtu mājsaimniecības priekšmetu izstādeLietišķās mākslas izstāžu cikls, veltīts Latvijas simtgadei, kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas projekta ietvaros.Ambeļi26.februāris-26.martsAmbeļu pagasta bibliotēka
2.“Rit dienas, mainās varas”Atmiņu  pēcpusdiena pieaugušo auditorijaiNīcgales pagasta tautas bibliotēka7.martsNīcgales pagasta tautas bibliotēka
3.Kalupes pagasta ,,Baltā galdauta”  aušana,  sagaidot Latvijas simtgadiTiek aicināti visi Kalupes iedzīvotāji  ieaust savas domas un sapņus galdautāKalupe  19.marts -11.augustsKalupes pagasta pārvalde
4.Cikls “Latvju tautas sāpju ceļi”Dz.Gekas dokumentālā filma “Tēvi tur”Sventes vidusskola26. martsSventes vidusskola
5.Pasākums “Latviešu tautas rotaļas”Skolēni kopā ar vecākiem apgūs un dalīsies pieredzē ar rotaļu materiāluZemgales vidusskola18. aprīlisZemgales vidusskola
6.“Nīcgales vecticībnieki laiku lokos”Atmiņu pēcpusdiena un fotoizstādeNīcgales pagasta tautas bibliotēka19.aprīlisNīcgales pagasta tautas bibliotēka
7.Akcija “Latvijas nākotnei, Ambeļu  skaistumam”Koku stādīšana Ambeļmuižas aleju atjaunošanai un jaunu atpūtas vietu izveidošanaAmbeļu pagastsaprīlisAmbeļu pagasta pārvalde
8.Latvijas 100-gades akcija “Augsim Latvijai”Daugavpils novadsaprīlisIzglītības pārvalde
9.“Tā kā sirmu māmuliņu sargāsim tautas dziesmu”Valsts valodas dienai veltīts bērnu rītsNīcgales pagasta tautas bibliotēka2. maijsNīcgales pagasta tautas bibliotēka
10.Baltā galdauta  svētkiAugļu koku stādīšana skolas dārzā, radošā darbnīca “Mana māja”, svētku mielasts pie baltā galdautaMedumu internāt pamatskola2.maijāMedumu internātpamatskola
11.Baltā galdauta svētkiSvētku svinēšana, vienojoties kopīgā  loto  spēlē par LatvijuZemgales vidusskola3.maijāZemgales vidusskola
12.Pasākums veltīts  Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienaiSkolēnu  līdzdalība skolas teritorijas apzaļumošanā, svētku kopgaldsSilenes pamatskola3.maijāSilenes pamatskola
13.Baltā galdauta svētkiKalupes rokdarbnieču krāsaino darbu  izstāde. Paaudžu tikšanās pie kalupiešu sarūpētā svētku galda. Piemiņas foto. Kalupieši tiek aicināti ieaust savas domas un sapņus baltajā galdautāKalupe  30.aprīlis-11.maijs   3.maijsKalupes pagasta pārvalde Lielā iela 21-1, Kalupe      
14.Baltā galdauta svētkiBalto galdautu,linu dvieļu izstāde. Fotoizstāde “Viensētu koka arhitektūras savdabība  Dienvidlatgalē”. Sadziedāšanās ar folkloras kopu “Atzola” un bērnu vokālo ansambli “Uguntiņa”.Dubnas Kultūras nams3.maijs pl.15:00Dubnas pagasta pārvalde
15.Paaudžu tikšanās pie Baltā galdauta.Kopīgs darbs: jaunieši stāda ozolus, seniori -  egles, ziedu kompozīcijas veidošana vidējās paaudzes dalībniekiem, galda sarunas, latviešu tautas dziesmu izdziedāšana pie Baltā galdauta tējas galda.Sventes ciems3.maijsSventes Tautas nams
16.Baltā galdauta svētki “Labo domu pikniks”Gājiens līdz balti klātam galdam ar pozitīviem plakātiem. Kopīga galda klāšana,  sadziedāšanās, pozitīvo pogu darbnīca bērniem, koku stādīšana, novēlējumu koka izveide.Pie Naujenes pagasta pārvaldes, Skolas iela 15, Naujene3. maijsNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde
17.Baltā galdauta svētkiLaucesas KN3. maijsLaucesas KN
18.Baltā galdauta svētkiSalienas KN3.maijsSalienas kultūras nams
19.Latvijas 100-gadei veltīts pasākums                                    “Te ir mana dzimtene”Pasākumu cikls par Latvijas novadiem, iepazīšanas ar Zemgales kultūru un tradīcijām .Biķernieku KN3.maijsBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
20.Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiA.Karpenko gleznu izstāde “Latgales ainava”Ambeļu  KN4.-31.maijsAmbeļu KN Ambeļu bibliotēka
21.Baltā galdauta svētki  Laukumā pretim Maļinovas pagasta saieta namam kopā svinēsim svētkus un atpūtīsimies. Svētku programmā: 15.00 – Radošās aktivitātes bērniem un jauniešiem – Latvju rakstu veidošana 16.00 – Svētku koncerts „Skaista mana tēvu zeme...” Piedālās: Maļinovas pagasta SN jauniešu tautas deju kolektīvs „Druvāni”,Maļinovas pagasta SN bērnu vokālais ansamblis „Avenes” un vokālā interešu grupa „Ivuški”, Naujenes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina”,Špoģu vidusskolas bērnu tautas deju kolektīvs. Cienasts pie balti klātiem galdiem.4.maijā plkst. 16.00  Maļinovas pagasta saieta nams
22.Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienaIzstāde „Simtgades pūra lāde- galdauti” Nemateriāla kultūras mantojuma ozola stādīšana pie Vaboles krusta. Maija dziedājumi pie Vaboles krusta ar etnogrāfisko ansambli „Vabaļis”. Baltā galdauta svētki. Galda klāšana un sarunas kopā ar             amatierteātri „Nagaidama prīca”Vaboles kultūras nams Vaboles krusts       Kultūras nams4.maijs   plkst.10.30       plkst.12.00Vaboles kultūras nams   Vaboles pagasta pārvalde  
23.Pasākums “Baltā galdauta svētki”Kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai,kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, sadancošanās, dzejas vai prozas lasījumi, senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana.Višķu pagasta Sabiedriskais centrs  4.maijsVišķu pagasta pārvalde  
24. Baltā galdauta svētkiSvinot Latvijas otro dzimšanas dienu, sanāksim kopā, stādīsim ozolus, vērosim Līksnas KN pašdarbnieku priekšnesumus, sadziedāsimies un veidosim balto galdautu izstādi.Līksnas Muižas parks4. maijsLīksnas pagasta pārvalde, Līksnas kultūras nams
25.Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta radošā darbnīca ’’Baltais galdauts Demenē’’Kopīga galdauta izšūšana, galda klāšana,             kopā būšanaDemenes KN4.maijāDemenes kultūras nams
26.Izstāde „Vecmāmiņas dārgumi. Liktenis un laiks”Izstādē būs apskatāmi rokdarbi: galdauti, dvieļi pārklāji u.c. Rokdarbu autores ir                          1902.-1942. gados  dzimušas pagasta iedzīvotājas.SC „Laucesa” zāle10.-31.maijsLaucesas pagasta bibliotēka
27. Erudīcijas konkurss "Latvijas daba"Konkursa mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas par Latvijas dabuLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka16.maijsLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka
28.Viktorīna "Vai tu pazīsti savu novadu?"Viktorīna par Daugavpils novada vēsturi, dabas objektiem, kultūru un ievērojamākajām vietāmSventes pagasta bibliotēka16.maijsSventes pagasta bibliotēka
29.Muzeju nakts pasākumsLatvijas simtgades gadā Muzeju nakts tēma ir „Šūpulis”.  Katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un tautas šūpuli. Skrindu dzimtas muzejs Muzeju naktī godinās dzimtas, kuras ir stāvējušas pie valsts dibināšanas šūpuļa un arī tos, kuri šodien rūpējas par valsts attīstību.Skrindu dzimtas muzejs19.maijsDaugavpils novada kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs.
30.Fotoorientēšanās sacensības “Mazā Kalupe manā Latvijā”Kalupes pamatskola28. maijsKalupes pamatskola
31.“Es mīlu tevi ,Silene!”Fotoorientēšanās  spēleSilene 29.maijs  Silenes pamatskola, Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
32.Latvijas 100gadei veltīts pasākums “100 Latvijas putni”Salienas KN31.maijsSalienas KN,                              Salienas bibliotēka
33.”Man patīk dzīvot Daugavpils novadā”Mācību ekskursijaDaugavpils novadsmaijs  Silenes pamatskola, Skrudalienas pagasta pārvalde  
34.Radoša  darbnīca „Latvju zīmes”    Jaunieši gatavos  dekoratīvas latvju zīmesSilenes KN  maijs- augusts    Silenes  bibliotēka, Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
35.Projekts “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana”Foto meistarklases Daugavpils novada izglītības iestādēs,  akcija  “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”  11. augustā  novada pagastos, kad visi pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz kopējo fotogrāfiju,  fotoizstāde Novada kultūras centrā  novembrīDaugavpils novadsmaijs-novembrisDaugavpils novada Kultūras pārvalde, VKKF mērķprogramma „Latvijai-100”
36.Latvijas simtgadei veltītas Goda grāmatas  izgatavošana „Mēs lepojamies”  Tiks izveidota Goda grāmata, kurā tiks apkopots un turpmāk papildināts materiāls par visiem Daugavpils novada domes un Skrudalienas pagasta pārvaldes apbalvotajiem Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem, darbiniekiem, pašu spēkiem tiks izgatavoti grāmatas dekoratīvie vākiSilenes KN, Silenes bibliotēka, Skrudalienas bibliotēka  maijs-novembris  Silenes  bibliotēka, Skrudalienas bibliotēka, Skrudalienas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
37.Daugavpils novada skolēnu jaunrades festivāls “Svētku prieks”Daugavpils novada skolēnu Dziesmu un deju svētkiVišķi2.jūnijsDaugavpils novada Izglītības pārvalde
38.Sienas kolāža „Mana Latvija”. Nodarbību cikls skolēniem vasaras brīvlaikāStāsti par ģimeni, dzejoļi, fotogrāfijas, vēstījumi. Visi materiāli tiks apkopoti patriotiskā kolāžāAmbeļi4.jūnijs- 31.augustsAmbeļu pagasta bibliotēka
39.Latvijas 100gadei veltīts pasākums                            “Te ir mana dzimtene”Pasākumu cikls par Latvijas novadiem. Iepazīšanas ar Kurzemes kultūru un tradīcijāmBiķernieku KN15.jūnijsBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
40.Dziesmu saieta “Šūpojamies dziesmās” 10.gadu jubileja, veltīta Latvijas  100gadeiDaugavpils novada pagastu  vokālo  kolektīvu jubilejas lielkoncertsSilenes kultūras nams17.jūnijāSilenes kultūras nams
41.Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”Fonds “1836”  iniciatīva.  Latvijai tās 100. gadā tiks dāvināts ceļš, kas vīsies gar Latvijas pierobežu. 21. jūnijā tiks iedegti ugunskuri, izgaismojot 1836 km garo ceļu!Daugavpils novads21.jūnijsAģentūras TAKA
42.Latvijas 100gadei veltīta Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”Pasākums  Fonda “1836” programmas ietvarosSilenes ciems, Sila ezera krasts21.jūnijsSilenes  kultūras nams, Skrudalienas pagasta pārvalde
43.Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”Pasākums  Fonda “1836” programmas ietvaros Demenes pagasta jaunatnes rīkota akcijaEstrādē pie Demenes KN21.jūnijsDemenes pagasta pārvalde, Demenes pagasta jaunieši
44."Izgaismo Latviju - Vecsalienā"Pasākums  Fonda “1836” programmas ietvarosVecsalienas  muižas pils parks21.jūnijāVecsalienas pagasta pārvalde
45.Saulgriežu ugunskuru  akcija “Izgaismo Latviju”Salienas pagasts, pie Kultūras nama21.jūnijsSalienas KN Salienas pagasta bibliotēka
46.Radoša darbnīca                    "Latvju raksti"Višķu pagasta bibliotēka6.jūlijsVišķu pagasta bibliotēka
47.Pārgājiens ar fotoaparātu pa dzimto pagastu ar fotomāksliniekuJaunieši ar sava pagasta fotomākslinieku dosies pa dzimto pagastu, iemūžinot tā  skaistākās vietas, vēstures objektus, uzņēmējus. Pagasta svētkos tiks rīkota  šo fotogrāfiju izstāde “Skaista mana tēvu zeme”Sventes pagastsjūlijsJauniešu biedrība ”Smile for life”
48.Demenes pagasta svētkiKoncerts, pagasta iedzīvotāju kopīga fotografēšanās, labāko iedzīvotāju sumināšana. DievkalpojumsDemenes KN4.-5.augustsDemenes pagasta pārvalde  
49.Akcija “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”Ambeļu pagasta iedzīvotāju radoša darbošanās, fotografēšanās un sadziedāšanāsAmbeļu skreine11.augustsAmbeļu kultūras nams
50.Kalupiešu kopā sanākšanas svētkiIedzīvotāji tiek aicināti uz kopējo fotogrāfiju, pašdarbnieku koncertu un ,,Baltā galdauta stāsta” noslēgumsKalupe11.augustsKalupes pagasta pārvalde
51.Latvijas simtgadei veltīts pasākumu cikls "Atmiņās... ieskatos"Naujenes pagasta svētku svinības, fotografēšanās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla “100 dienas Latvijai” ietvarosJuzefovas parks, Naujene11.augustsNaujenes kultūras centrs Naujenes pagasta pārvalde
52.
53.Līksnas pagasta svētki, "Simtgades ZaļumballeLīksnas Muižas parks11.augustsLīksnas pagasta pārvalde
54.Latvijas diena Maļinovas pagastā. Pagasta svētkiMaļinovas pagasta atpūtas laukums11.augustsMaļinovas pagasta pārvalde
55.Latvijas simtgadei veltīts pasākums „Sanāksim kopā”  Aicinām visus pagasta iedzīvotājus ņemt dalību kopbildes veidošanā, kultūras programmaSilenes centra laukums  11.augusts    Silenes  kultūras nams    
56.Latvijas valsts simtgadei veltītā akcija“100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”Pagasta iedzīvotāju kopīga fotografēšanās. Zaļumballe.Tabores ciems11.augustsTabores pagasta pārvalde
57.Sventes pagasta svētki, konkursa "Es savai Latvijai" noslēgums, "Simtgades Zaļumballe"Sventes ciems11.augustsSventes pagasta pārvalde
58.Višķu pagasta svētki “Mana ģimene – mana Latvija!”Dažāda veida aktivitātes ģimenēm un ikkatram pasākuma apmeklētājam. Radošās darbnīcas, sporta u.c. aktivitātes dienas garumā. Svētku koncerts un nominēto ģimeņu godināšana. Zaļumballe.Višķu estrāde18.augustsVišķu pagasta pārvalde  
59.Folkloras kopu sadziedāšanās ,,Liku bēdu zem akmeņa”  pie Nīcgales Lielā akmensNīcgales Lielais akmens18.augustsNīcgales pagasta pārvalde, Nīcgales TN
60.Pasākums “ Mums tā ir visskaistākā !”Pagasta iedzīvotāju ekskursija uz Siguldas kultūras mantojuma objektiemSigulda18.augustsTabores pagasta pārvalde
61.Projekta “Skolas soma” startsDaugavpils novada skolas7. septembrisIzglītības pārvalde
62.Folkloras kopu sadziedāšanās “Atvasara Juzefovā”Novadu sadziedāšanās, kulinārā mantojuma prezentācija.Juzefovas parks, Naujene9.septembrisNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde
63.Kalupes pagasta diena Latvijai. Kultūrvide un arhitektūra laiku lokosKalupietes, arhitektes Ģertrūdes Rasnačas stāsts un ekskursija pa Kalupes pagastu.Kalupe14.septembrisKalupes pagasta pārvalde
64.Latvijas diena pagastā “Līksna arī Latvija”Zīmējumu konkurss “Līksna tautasdziesmās”, foto orientēšanās, spēle par Latviju.Līksnas Muižas parks15.septembrisLīksnas pagasta pārvalde, Līksnas KN, Līksnas jauniešu kopiena “Kopā”
65.Tabores pagasta svētkiPagasta labāko iedzīvotāju sumināšana, izstādes, deju meistarklases, koncerts, sporta aktivitātes  Tabores ciems15.septembrisTabores pagasta pārvalde, bibliotēka
66.Daugavpils novada diena. Festivāls "Latvijas Goda Aplis"Daugavpilī pie novada domes ēkas22.septembrisDaugavpils novada dome, Attīstības pārvalde, Biedrība "Staro 100"
67.Skrudalienas pagasta svētki “Krāsaina Latvija”Skrudalienas pagasta svētki, lauksaimniecības produkcijas tirdzniecība, izstādes, koncerts, sporta aktivitātesSilenes ciems30.septembrisSkrudalienas pagasta pārvalde, Silenes kultūras nams, bibliotēkas, Silenes pamatskola
68.“Mana dzimtā puse gadsimta kamolā”Foto izstādeSilenes pamatskolaseptembrisSilenes pamatskola, Silenes kultūras nams
69.Dzejas stunda "Latvijas skanējums dzejā"Dzejas pēcpusdiena, kuras laikā dalībnieki lasīs Jāņa Akuratera, Aspazijas, Aleksandra Čaka, Raiņa, Māras Zālītes, Imanta Ziedoņa un citu latviešu autoru veltījumus tēvzemeiLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkaseptembrisLaucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka
70.Pasākums “Kur koki aug visstaltākie?”Kopā būšana, teritorijas labiekārtošana koku stādīšana vienošanās dziesmās, rotaļās u.c. veida aktivitātēs.Višķu pagasts, Silavišķi7.oktobrisVišķu pagasta pārvalde  
71.Tematiska viktorīna sākumskolas bērniem “Iepazīsti Latviju”Biķernieku KN10.oktobrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
72.Pasākums ”Nāk rudens apgleznot Latviju” ar latviešu tautas dziesmu un deju apgūšanu.Pasākuma laikā tiks  baudīti latviešu nacionālie ēdieni, izdziedātas latviešu tautas dziesmas un izdejotas tautas dejas.Sventes TN11.oktobrisSventes TN
73.Projekts “No vecmāmiņas pūra lādes”Manas dzimtas relikvijaSventes vidusskola12. oktobrisSventes vidusskola
74.Tematiska viktorīna                     5.-8.kl.skolēniem                “Iepazīsti Latviju”Biķernieku KN17.oktobrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
75.Izstāde “Simtgades soļi Līksnā”Izstāde tiks veidota no foto un citu vēstures avotu materiāliem.Līksnas pagasta bibliotēka18.oktobrisLīksnas pagasta KN un bibliotēka
76.Erudītu konkurss novada vidusskolu pašpārvalžu līderiem, konkursu cikla “Izzini Latviju” ietvarosDaugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”18.oktobrisDaugavpils novada Izglītības pārvalde
77.Latvijas 100gadei veltīts pasākums  “Te ir mana dzimtene”Pasākumu cikls par Latvijas novadiem. Iepazīšanas ar Vidzemes kultūru un tradīcijāmBiķernieku KN24.oktobrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
78.Intelektuālā spēle "Latvijas daba"Atbildot uz viktorīnas jautājumiem un gūstot punktus, spēles dalībnieki, kas tiks sadalīti divās komandās, varēs pārliecināties par savām zināšanām par tēmu “Latvija daba”. Nobeigumā – uzvarētāju apbalvošanaSventes pagasta bibliotēka24.oktobrisSventes pagasta bibliotēka
79.Bērnu zīmējumu un foto izstāde “Mana mīļāka dzimtā vieta “28.oktobrisTabores sabiedriskais centrs
80.Latvijas  karodziņu un sienas dekora  izgatavošanas  noslēguma radošā darbnīca.Gada laikā  interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces ada Latvijas karodziņus un veido  kvadrātiņus sienas dekoram, kas veltītam Latvijas simtgadei. Darbi apskatāmi novietoti Tautas nama  zālē.Sventes TN31.oktobrisInterešu grupa                      “Sventes pērlītes”
81.Bērnu darbu izstāde-konkurss “Skaista mana Latvija”Biķernieku KN1.-11. novembrisBiķernieku KN sadarbībā ar bibliotēku un pamatskolu
82.Senu un ne tik senu grāmatu izstāde “Latvija no pirmsākumiem  līdz mūsdienām”Izstāde tiek veidota no bibliotēkas fondiem un Līksnas pagasta iedzīvotāju atnestajām grāmatāmLīksnas pagasta bibliotēka1.-30. novembrisLīksnas pagasta bibliotēka
83.Pasākums “Tu esi Latvija!”Koncerts - garīga satura tekstu un dzejas lasījumi, psalmi, himnas, mūzika un dziedājumi.Višķu pagasts, Vīgantu baznīca4.novembris  Višķu pagasta pārvalde  
84.Latvju zīmju  gatavošanas darbnīca.Latvju zīmju gatavošana no dažādiem materiāliem.Sventes TN6.novembrisJauniešu biedrība ”Smile for life”
85.“Es tēvu zemei noliecos”Patriotisma stunda veltīta brīvības cīņām pie NīcgalesNīcgales pagasta tautas bibliotēka8. novembrisNīcgales pagasta tautas bibliotēka
86.Radošā darbnīca” Latvijas simboli”Medumu internātpamat skola8. novembrisMedumu internātpamatskola
87.Daugavpils novada Patriotu nedēļas ieskaņas pasākums-Daugavpils novada skolēnu zīmējumu izstādes “Krāsainā Latvija” atklāšana -Jaunsardzes paraugdemonstrējumi -Latvijas valsts karoga lentes piemiņas zīmju izgatavošanaDaugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”9.novembrisIzglītības pārvalde
88.Sadziedāšanās svētki   “Vienā balsī ar Latviju”Zemgales vidusskola9. novembrisZemgales vidusskola
89.Izstāde “Manas puses ļaudis”Katra novada bagātība ir ļaudis, kuri tajā dzīvo. Fotogrāfijās,laikrakstos, grāmatās, videostāstos, citos avotos  tiks apzināti cilvēki, kuri ar savu darbu un dzīvi devuši ieguldījumu sava pagasta, sava novada un tautas labā.Skrindu dzimtas muzejs9.novembrisDaugavpils novada kultūras pārvalde, Skrindu dzimtas muzejs.
90.Pasākums “10 dienas pirms 100”Modernās mākslas aktivitātes uz  ārtelpā esošām virsmām, namu sienām  vai mūriem grafiti tehnikā, kas atspoguļo Višķu pagasta dzejas autoru daiļrades motīvus.Višķu pagasts, Višķu ciems9.novembrisVišķu pagasta pārvalde, VKKF mērķprogramma „Latvijai-100”  
91.Izglītības iestāžu Goda dienaDaugavpils novada  izglītības iestāžu labāko skolēnu un pedagogu godināšana par sasniegumiem darbā,  labām un teicamām zināšanām,  aktīvu sabiedrisko dzīvi skolā, pagastā, novadā, valstī. Krājuma “Mana skola” prezentācija. Akcijas “Uzziedi Latvijai” un  projekta “Atceries Lāčplēšus”  kopsavilkums.Daugavpils novada Kultūras centrs14.novembrisIzglītības pārvalde
92.Latvijas dzimšanas dienaSvinīgais pasākums un koncerts Latvijas simtgadeiKalupes pagasta pārvalde15.novembrisKalupes pagasta pārvalde
93.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākumsSilenes pamatskola15.novembrisSilenes pamatskola
94.LR Proklamēšanas 100.gadadienas svinības “Tava gaisma mūsu sirdīs mirdz!”Biķernieku KN16.novembrisBiķernieku KN, Biķernieku bibliotēka, Biķernieku pamatskola
95.LR proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums „Daudz laimes, Latvija!”Pagasta ģerboņa skices prezentēšana, svētku koncertsMaļinovas pagasta atpūtas laukums16.novembrisMaļinovas pagasta saieta nams
96.LR Proklamēšanas 100.gadadienai veltīts koncertsDemenes KN16.novembrisDemenes pagasta pārvalde
97.Salienas pagasta dzīvesstāstu grāmatas prezentācijaSalienas KN16.novembrisSalienas KN, Salienas bibliotēka
98.“100 vēlējumi Latvijai”, virtuālas grāmatas prezentācijaNaujenes pagasta cilvēku vēlējumu virtuālas grāmatas izveidošana un prezentācijaNaujenes tautas bibliotēka16.novembrisNaujenes tautas bibliotēka
99.Svinīgais pasākums „Mana zeme – dziesmu zeme, kamēr dziedās, tikmēr dzīvos”Atmiņu stāstu akcija „Atmiņas – mans mantojums” noslēguma pasākumus un Atmiņu grāmatas prezentācijaMedumu pagasta bibliotēka16.novembrisMedumu pamatskola, Medumu pagasta bibliotēka
100.Pasākums „Višķu pagasta vēsture”Tikšanās ar novadniekiem, Višķu pagasta grāmatu autoriem, radošo darbu prezentācijasVišķu pagasta bibliotēka  16.novembrisVišķu pagasta bibliotēka
101.Izstāde “Skatiens no pagātnes” – fotogrāfijas no Ambeļu pagasta.Novadpētniecības materiāli no bibliotēkas krājumiem un Ambeļu pagasta iedzīvotāju  privātajiem arhīviem.Ambeļu pagasta bibliotēka16.novembrisAmbeļu pagasta bibliotēka
102.LR proklamēšanas 100.gadadienas svētku pasākumsAmbeļu kultūras nams17.novembrisAmbeļu pagasta pārvalde, Ambeļu kultūras nams
103.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākumsDNKC “Vārpa”17.novembrisLīksnas pagasta pārvalde
104.Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku  pasākums “Skani mana Latvija”Koncerts, izstāde, pateicību pasniegšana.Sventes TN17.novembrisSventes TN
105.LR proklamēšanas                   100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Latvijai 100”Svētku koncerts. Višķu pagasta aktīvāko iedzīvotāju godināšana, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā.Višķu pagasta Sabiedriskais centrs17.novembrisVišķu pagasta pārvalde    
106.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsDubnas KN17.novembrisDubnas pagasta pārvalde
107.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsNīcgales TN17.novembrisNīcgales pagasta pārvalde, Nīcgales Tautas nams
108.LR proklamēsanas 100. gadadienai veltīts koncertsDaugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”18.novembrisDaugavpils novada Kultūras pārvalde
109.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsSvētku koncerts, piedalās Naujenes pagasta kolektīvi, tiek godināti Naujenes pagasta iedzīvotāji.Naujenes kultūras centrs18.novembrisNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde
110.Svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas valsts simtgadeiTabores pagasta iedzīvotāju godināšana par ieguldījumu pagasta dzīvē. Koncerts.Tabores sabiedriskais centrs18.novembrisTabores pagasta pārvalde
111.LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojumsNaujenes kultūras centrs18.novembrisNaujenes kultūras centrs, Naujenes pagasta pārvalde

Apkopoja: Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja  Ināra Mukāne tālr: 371 29191840; 371 654 76832 kultura@dnkp.lv

Tiek aicināti mūziķi un grupas pieteikties dalībai festivālā „Muzykys Skrytuļs 2018‟