Latvijas Sarkanais krusts palīdz augt, mācoties un darot

AKTUĀLI

25. maijā Višķu Dienas aprūpes centrā noslēdzās Latvijas Sarkanā krusta (SK) projekta “Augt, mācoties un darot” gadu ilgušais posms, kura laikā 12 projekta dalībnieki apguva nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas darbam ar diskriminācijai un sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

Projektu “Augt, mācoties un darot” biedrība “Latvijas sarkanais krusts” īsteno kopš 2022. gada janvāra ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Projekta mērķis ir pilnveidot kompetences dažāda vecuma brīvprātīgajiem visā Latvijā par līdzdalību kā demokrātijas formu, organizējot apmācības. Tas paredz iesaistīt dažāda vecuma iedzīvotājus brīvprātīgajā darbā, paaugstināt viņu prasmes un popularizēt brīvprātīgo darbu reģionos, iesaistot iedzīvotājus dažādu pakalpojumu sniegšanā, lēmumu pieņemšanā, tādā veidā veicinot demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Latvijas SK Augšdaugavas komitejas izpilddirektore Ērika Naglinska pastāstīja, ka projekta noslēgumā tā dalībnieki saņems sociālā aprūpētā sertifikātu, kas ļaus ikdienā strādāt ar dažādām sociālā riska grupām. Ē. Naglinska skaidro, ka projekta mērķis ir piesaistīt cilvēkus no malas darbam sociālajā sfērā, sniedzot viņiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas, taču lielākoties projekta dalībnieki jau darbojas sociālajā sfērā, strādājot ar grupu dzīvokļu klientiem, mobilajā brigādē vai aprūpē gulošus cilvēkus. Projekta dalībnieki piedalījās ilgtermiņa apmācībās atbalsta personu programmā 50 stundu apjomā, mācījās strādāt ar personām, kas atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, personām ar garīga rakstura traucējumiem, vientuļām māmiņām un bāreņiem, vājredzīgiem un gulošiem cilvēkiem, patversmju klientiem, cilvēkiem, kas atbrīvoti no ieslodzījuma, kuriem ir kustību traucējumi, demence vai atkarības, mācījās risināt dažādas konfliktsituācijas, apguva pirmās palīdzības sniegšanu un daudzas citas vērtīgas zināšanas. Apmācību noslēgumā projekta dalībnieki Višķu sociālās aprūpes centra un Dienas aprūpes centra klientiem rīkoja radošās darbnīcas, kur tika izgatavoti salvešu turētāji, kā arī rīkoja dažādas rotaļas. Projekts turpināsies līdz šā gada beigām, iesaistot tajā novada jauniešus.

Viena no projekta dalībniecēm ilūkstiete Edīte Čamāne nolēmusi piedalīties projektā, jo cer, ka iegūtās zināšanas ļaus tuvākā nākotnē īstenot dažādas ieceres. Abiem ar vīru ir kupla saime – astoņi savi bērni un audžumeita, meitene ar īpašām vajadzībām. Edīte ne tikai audzina bērnus, bet arī aktīvi darbojas sabiedrības labā, pirms laika izveidojusi Ilūkstē zupas virtuvi, ko apmeklē dažādi sociālajam riskam pakļauti cilvēki. Edīte izveidojusi arī savu uzņēmumu SIA “7 dāvanas” - kafejnīcu, kas darbojas uz pasūtījumiem, palīdz vīram ikdienas darbos, apkopj māju un dārzu. “Protams, dzīves pieredze ir liela, bet projektā var iegūt zināšanas, kas ļauj tos cilvēkus izprast. Personiski man tas palīdzēja rast jaunu ideju, proti, gribu nodarboties ar bērniem, kas nāk no ģimenēm, kur viņiem netiek veltīta pienācīga uzmanība, viņi netiek samīļoti, neprot uzcept kādu kūku vai pīrāgu, kur ar viņiem kopā nemācās.” Pagaidām Edītei ir tikai ideja, bet tālāk ceļš ejams uz tās īstenošanu, tāpēc lieti noderēšot projektā iegūtās zināšanas.

Dažādas ikdienas darbam noderīgas zināšanas guvusi arī Kristīne Sutiņa-Zutiņa, kura ikdienā strādā ar grupu dzīvokļu klientiem Pašulienā. Tie ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem Kristīne palīdz ikdienā tikt galā ar dažādiem jautājumiem. “Šeit iegūto nevar tā vienkārši novērtēt, tā ir darbošanās ar klientiem. Redzēt viņu acīs prieku, saprast, ka izdodas atrast pareizo pieeju viņiem, tas ir labākais rezultāts.”

Teksts, foto: Inese Minova

Višķos notika klimata pārmaiņu pikniks