Latvijas novadi sasaucās Naujenē

AKTUĀLI

9. septembrī Naujenē, skaistajā Juzefovas parkā uz septīto folkloras kopu sadziedāšanās pasākumu “Atvasara Juzefovā” visus aicināja Naujenes kultūras centra folkloras kopa “Rūžeņa” un tās vadītāja Inga Zeile. Aūūū, šoreiz Latvijas novadi sasaucās ar savām dziesmām, rotaļām, stāstījumiem un kulināro mantojumu.

Skatītājus priecēja un Latvijas novadus pārstāvēja Aglonas folkloras kopa “Olūteņš”, vadītāja Marta Bicāne, Ambeļu folkloras kopa “Speiga”, vadītāja Ingrīda Skutele, Vaboles etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis”, vadītāja Iveta Skrinda, Izvaltas folkloras kopa “Ivoltīši”, vadītāja Anda Leikuma, Izvaltas folkloras kopa “Mozī Latgalīši”, vadītāja Silvija Stivriņa, Ūdrīšu tautas nama folkloras kopa “Rudzutaka”, vadītāja Antoņina Tuče, Madonas folkloras kopa “Vērtumnieki”, vadītāja Ingrīda Grudule un garo ceļu mērojušie Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Laine Zeile.

Katru gadu pasākuma laikā tiek dota iespēja iepazīties ar Latvijā pazīstamiem amatniekiem un tradicionālo prasmju veicējiem, kuri labprāt rādīja un mācīja savas prasmes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šogad varēja darboties māla darbnīcā kopā ar keramiķi Nelliju Dzalbu, mūzikas instrumentu darbnīcā kopā ar meistaru Aleksandru Maijeru un iepazīties ar klūgu pinumu veidošanu kopā ar meistari Inu Vaikuli.

Pasākuma beigās varēja baudīt “Juzefovas atvasaras īpašo putru”, kolektīvu sarūpēto cienastu, kā arī par godu tam, ka šogad pasākums norisinājās Juzefovas parka spirta brūzī, visiem bija iespēja nobaudīt katra kolektīva līdzi paņemto un savam novadam raksturīgo dzērienu.

 Naujenes kultūras centra kolektīvs izsaka pateicību Daugavpils novada domei, Naujenes pagasta pārvaldei, Naujenes novadpētniecības muzejam, Ilmāram Locikam, Regīnai Prohovskai par atbalstu pasākuma tapšanā.

Cienījamie folkloras kolektīvi un amatnieki – Jūsu pārziņā ir milzīga bagātību krātuve – folklora! Smelieties iedvesmu ik reizi, kad atverat to un dariet bagātākus citus!

FOTOGALERIJA

Dzejas dienas – 2018 “Kā Daugavu nemīlēt..”