Latvijas diena Līksnas pagastā

AKTUĀLI

Daugavpils novada dienu ietvaros Līksnā tiks atzīmēta Latvijas diena pagastā. Tajā apbalvos Dzejas dienām veltītā zīmējuma konkursa "Līksna tautasdziesmās" dalībniekus, kā arī ikvienam, kurš ieradīsies uz šo pasākumu, būs iespēja piedalīties fotoorientēšanas sacensībās.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Maļinovā