Latvija mana

Izglītība

Klāt atkal novembris - Latvijas svētku mēnesis. 17. novembrī Kalupes pamatskolas skolā valdīja svinīga noskaņa, jo mūsu mīļā Latvija svin savu 105. dzimšanas dienu. Skolas saime un audzēkņu vecāki pulcējās lielajā zālē, lai kopā piedalītos svētku koncertā.

Kopības un piederības sajūta vienoja, dziedot Latvijas Valsts himnu. Svētkos visus klātesošos sveica skolas direktore Irēna.

 Lielākā dāvana mūsu Latvijai jubilejā ir tās cilvēki, kuri godprātīgi un atbildīgi sniedz savu devumu. Šoreiz godinājām  skolotājus  Ritu, Sanitu, Inesi, Tatjanu, Svetlanu, Renāti, Vitāliju. Skolotāji, kuri prot mūsdienīgi organizēt nodarbības, iegulda visu enerģiju un mīlestību savā darbā. Tie ir skolotāji, no kuriem var iedvesmoties.

Priecājāmies par mūsu direktori Irēnu, kura saņēma Augšdaugavas novada Pateicības rakstu par efektīvu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību mūsu skolā.

Lepojāmies arī ar savu audzēkni Bernardu, kurš bija laureāts Augšdaugavas novada Goda dienā. Viņš ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas vārdu novadā un valstī.

Par apzinīgu un godprātīgu darba veikšanu, paldies teicām pavārei Vijai, skolotājas palīgam Svetlanai un apkopējai Natālijai.

Apsveikumus, dzejoļus, dziesmas, dejas, kas veltīti Latvijai,  bija sagatavojuši skolēni. Viņiem palīdzēja skolotājas Jekaterina, Inese, Māra, Svetlana, Aija. Paldies.

Lai dzimtenes mīlestība pavada mūs ne tikai svētkos, bet arī ik dienu, strādājot un mācoties Latvijai! Cienīsim un leposimies ar savu zemi un saviem cilvēkiem – lieliem un maziem!

Skolotāja Aija Rasčevska

Iemīlēt zinātni no mazotnes palīdz “Laboratorium”