Iemīlēt zinātni no mazotnes palīdz “Laboratorium”

Izglītība

Lai sniegtu atbalstu skolēniem mācību vielas apguvē, Augšdaugavas novadā tiek turpināts īstenot Eiropas Sociālā fonda ( ESF) atbalstīto projektu NR. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Otrdien, 21.11.2023., Kalupes pamatskolas skolēnus iedvesmot un aizraut mācīties dabas un inženierzinātnes caur praktisko pieredzi, lai nākotnē kļūtu par zinātniekiem, inženieriem, izgudrotājiem un novatoriem, ieradās Zinātnes skola Laboratorium. Skolēniem atbilstoši vecumposmam tika piedāvātas divas interaktīvas nodarbības par tēmu “Metāli”, kurās bērni uzzināja par metālu fizikālām un ķīmiskām īpašībām.

Nodarbībās skolēni mācījās darot, caur savu personīgo pieredzi, eksperimentēja, lai apzinātos un izprastu likumsakarības. Tas bija gan aizraujoši, gan izzinoši, radīja skolēniem interesi par zinātni un motivēja viņus patstāvīgi izzināt dabas un inženiertehniskās zinātnes. 

Skolēniem bija iespēja  pašiem eksperimentēt Laboratorium vadītājas uzraudzībā. Par katru eksperimentu nodarbībā vadītāja stāstīja eksperimenta teorētisko pamatojumu un praktisko pielietojumu atbilstoši skolēnu vecumam un zināšanu līmenim. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem.

Nodarbības patika ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Gandarījumu var izjust arī ikdienas dzīvē, attīstot sevī tādas vērtības kā zinātkāre, drošība, izcilība, sadarbība un ilgtspējība.

Direktores vietniece Tatjana Romanceviča

Valsts svētki Demenes pagastā