Latgales pašvaldības: dzelzceļa elektrifikācijas projekts veicinās reģiona attīstību

AKTUĀLI

Pagājušās nedēļas nogalē VAS “Latvijas dzelzceļš” vadība tikās ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem, nozares un uzņēmējdarbības organizācijām, lai iepazīstinātu ar būtiskākajiem infrastruktūras attīstības projektiem, kas turpmākajos gados plānoti Latgalē, un šo projektu ietekmi uz reģiona attīstību.

Būtiska uzmanība tikšanās laikā tika veltīta dzelzceļa elektrifikācijas projektam, kura ietvaros ievērojama daļa investīciju tiks ieguldīta tieši Latgalē, radot papildu darba vietas un attīstot vietējo uzņēmējdarbību. Plānots, ka ap 38% investīciju tiks apgūtas lokāli, izmantojot vietējo darbaspēku, materiālus un tehnoloģijas.

“Pētījumu dati liecina, ka no transporta nozares sekmīgas darbības ir atkarīga teju piektā daļa Latvijas tautsaimniecības. Taču Latgales reģionā tam ir vēl būtiskāka loma, ietekme uz cilvēku nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Tuvākajos gados tieši Latgalē tiks īstenoti vairāki liela mēroga dzelzceļa infrastruktūras projekti, tostarp tieši šeit tiks uzsākta dzelzceļa elektrifikācija, kas ietekmēs reģiona attīstību,” uzsver LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Uz tikšanos bija ieradušies pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Latgales uzņēmējdarbības centra, Latgales SEZ, Latgales plānošanas reģiona administrācijas, Rēzeknes, Daugavpils, Varakļānu un Jēkabpils  novada domes, kā arī Višķu pagasta.

Diskusijas gaitā tika apspriesta gan elektrifikācijas projekta gaidāmā ietekme uz tālāko nozares attīstību, gan tā būvniecības laikā paredzamā ekonomiskā aktivitāte. Tāpat tika diskutēts par projekta saistību ar izglītības attīstību transporta un enerģētikas jomā (jau tagad Rīgas Tehniskajā universitātē ir izveidota jauna programma, kuru apgūst vairāk nekā 30 jauno speciālistu). Tika izskatītas arī tālākas infrastruktūras izmantošanas iespējas, attīstot loģistikas mezglus elektrificētās līnijas tuvumā, kā arī skaidrots, ka līniju elektrificēšana līdz robežstacijām Rēzeknei un Daugavpilij ir ekonomiski pamatota, jo tieši šajās pilsētās Krievijas vai Baltkrievijas dzelzceļu ievestajiem kravu sastāviem tiek mainītas lokomotīves un būs iespējams tālāk pilnībā izmantot elektrovilci.

Rēzeknes novada domes deputāts, Tautsaimniecības attīstības komitejas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters norāda: “Dzelzceļa elektrifikācijas projekta īstenošana pozitīvi ietekmēs ne tikai Rēzekni un Daugavpili, bet Latgales reģionu kopumā. Piemēram, projekta laikā tiks radītas jaunas darba vietas, tādējādi samazinot cilvēku skaitu, kuri dodas labākas dzīves meklējumos uz citiem Latvijas reģioniem un, iespējams, arī atgriežot aizbraukušos. Turklāt saskatu arī potenciālu attīstīties uzņēmējiem, piemēram, piedāvājot ražot inovatīvus produktus ne tikai dzelzceļa elektrifikācijas, bet arī Rail Baltica projekta ietvaros. Protams, nevaram aizmirst arī ieguvumus videi, kas radīsies, nomainot dīzeļlokomotīves uz elektrolokomotīvēm.”

Atbalstu elektrifikācijas projekta īstenošanai pauž arī Latgales SEZ pārvaldniece un Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne: “Projekts ir ļoti svarīgs Latgales reģionam, jo tas radīs multiplikatīvu efektu attīstībai. Uzlabotā infrastruktūra būs par pamatu mobilitātei – gan domājot par iedzīvotājiem, gan arī uzņēmējiem, kuri varēs ātrāk pārvadāt kravas. Vienlaikus attīstīsies arī uzņēmējdarbība un izglītības programmas, kā rezultātā reģionam tiks piesaistīti augstākas kvalifikācijas speciālisti un, iespējams, veicinās reemigrējušo tautiešu atgriešanos.”

Būtiski, ka elektrifikācijas projekts ļaus kravu pārvadātājiem samazināt ritošā sastāva ekspluatācijas un enerģijas izmaksas gandrīz 2,5 reizes. Turklāt elektrovilce ir īpaši efektīva smagsvara kravas vilcienu gadījumā, tādējādi uzlabojot Latvijas tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju. Vienlaikus ar ieguvumiem tautsaimniecībai projekts sniedz būtisku ieguldījumu CO2 un NOX izmešu samazināšanā, kā arī sniegs ieguldījumu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

Projekta pirmā posma realizācija plānota līdz 2023. gada beigām, un tā kopējās izmaksas ir 441 miljons eiro. Projekta īstenošanai plānots izmantot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzekļus un LDz finansējumu.

Tikšanās laikā Latgales reģiona pilsētu vadītāji tika iepazīstināti arī ar Daugavpils Šķirošanas stacijas un pieņemšanas parka modernizācijas projektiem. Arī tos plānots īstenot līdz 2023.gadam, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

Modernizējot Daugavpils Šķirošanas staciju, paredzēts pilnveidot vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas infrastruktūras atbilstību pārvadātāju vajadzībām, ieviešot automātisku un drošu kravas vagonu šķirošanas procesu. Tikmēr īstenojot Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstības projektu, paredzēts izbūvēt jaunu pieņemšanas parku, vienlaikus likvidējot vilcienu maršrutu savstarpējo krustošanos, samazinot manevru darbu apjomu, kā arī mazinot videi kaitīgo izmešu apjomu un atslogojot Daugavpils pilsētas iekšējo dzelzceļa tīklu.

Avots: Latvijas Dzelzceļš

Maļinovas pagasts svinēja svētkus