Latgales novada 4.-9. klašu un 5.-12. klašu koru repertuāra pārbaudes 2. kārta

AKTUĀLI

Šajā mācību gadā visā Latvijā skolu jaunatne ir uzsākusi aizraujošu un piedzīvojumiem piepildītu ceļu uz XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gada vasarā, apgūstot repertuāru un izpaužoties radoši dažādās nozarēs.

3. aprīlī Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādē “Vienības nams” norisinājās koru repertuāra pārbaudes 2. kārta 4.-9.klašu un 5.-12.klašu koriem no visas Latgales. Vienības namu ar emocijām piepildītu dziedāšanu pieskandināja 21 koris no Augšdaugavas novada, Balvu novada, Daugavpils valstspilsētas, Jēkabpils novada, Krāslavas novada, Līvānu novada un Preiļu novada.

Katrs koris izpildīja trīs dziesmas no svētku repertuāra – obligāto, izvēles un izlozes. Koru repertuāra pārbaudes 2. kārtā piedalījās arī četri Augšdaugavas novada 4.-9. un 5.-12. klašu kori. Koru sniegumā ieklausījās un to vērtēja eksperti: Edgars Vītols – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktā kora mākslinieciskais vadītājs; Arvīds Platpers – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors, kordiriģents; Mārtiņš Klišāns – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, Rīgas Doma kora skolas zēnu kora diriģents; Antra Strikaite – VISC Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecākā eksperte;

Visi kori cītīgi apgūst repertuāru un turpinās to pilnveidot. Par to liecina ekspertu izteiktie atzinības vārdi pirms diplomu pasniegšanas. Kopā ar ekspertu Edgaru Vītolu visu koru dalībnieki vienojās Lauras Jēkabsones dziesmu cikla “Daiļas dziesma” I daļas “Daiļu dziesmu es dziedāju” fragmenta izdziedāšanā. Eksperti pateicās visiem koru vadītājiem un dalībniekiem, aicināja turpināt cītīgi apmeklēt nodarbības un apgūt repertuāru, pilnveidot kora kopdziedāšanas prasmes, lai varētu kļūt par XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem un vienoties kopīgā dziedāšanā Mežaparka lielajā estrādē. 

2. kārtā visi kori saņēma diplomus un nelielas piemiņas dāvanas. Priecājamies par Augšdaugavas novada koru labo sniegumu. To ekspertu komisija novērtēja ar diviem 2. pakāpes diplomiem un diviem 1. pakāpes diplomiem:

Lāču pamatskolas 4.-8. klašu korim (vad. Anastasija Lukašenoka, koncertmeistare Annija Brenča) – 2. pakāpes diploms; Salienas vidusskolas 6.-12. klašu korim (vad. Oksana Klimanska, koncertmeistare Annija Brenča) – 2. pakāpes diploms; Špoģu vidusskolas 5.-12. klašu korim (vad. Valerija Pogodina, koncertmeistare Annija Brenča) – 1. pakāpes diploms; Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu koris (vad. Daiga Martinsona, koncertmeistare Judīte Žīgure) – 1. pakāpes diploms.

Paldies visiem novada koru diriģentiem, dalībniekiem par darbu un repertuāra apguvi un lai skaists un skanīgs turpmākais ceļš uz XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gada vasarā.

Pasākumu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā un Daugavpils Bērnu un jauniešu centru “Jaunība” un pašvaldību izglītības pārvaldēm.

Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Pilsoniskās līdzdalības projekts Špoģu vidusskolā