LAD darbinieki konsultēs klientus pagastos

AKTUĀLI

Pieteikties platību maksājumiem 2018.gadā varēs no 11.aprīļa līdz 22.maijam. LAD klienti klātienes konsultācijas par EPS lietošanu, noslēgt EPS līgumu, piereģistrēties kā LAD klienti,  iesniegt klientu datu izmaiņas,  palīdzību aizpildīt un iesniegt pieteikumus elektroniski varēs saņemt  Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības  pārvaldē  un sektoros: Daugavpilī , Sēlijas ielā 25, Krāslavā, Skolas ielā 9.

No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā.

Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbalsta maksājumus. Rekordliels skaits – 95% lauksaimnieku 2017.gadā saņēma Vienotā Platību maksājuma un Mazā lauksaimnieka shēmas gala maksājumus līdz gada beigām. Būtiski samazinās arī lauksaimnieku pieļauto kļūdu skaits iesniegumos. Pēdējo divu gadu laikā, kopš pieteikšanās notiek elektroniski, kļūdu skaits samazinājies vairāk nekā septiņas reizes. “Brīdinām, lai neaizmirstu” – sistēmā iestrādātais algoritms, kas lauksaimniekiem pasaka priekšā atbalsta veidus, kuriem lauksaimnieks var pieteikties, darbosies arī šogad.

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai 2018.gadā var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz DLRLP pa tālruni 65307091, ka arī pa informatīvo tālruni 67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Dienvidlatgales RLP ES TM sezonas semināru un konsultāciju grafiks pa pagastiem

Semināri par LAD aktualitātēm Dienvidlatgales RLP

04.04.2018. plkst.10.00DaugavpilsLLKC birojs, Sēlijas iela 25
05.04.2018. plkst.10.00KrāslavaKultūras nama zāle , Rīgas iela 26
10.04.2018. plkst.10.00PreiļiNovada domes zāle, Raiņa bulvāris 19
11.04.2018. plkst.10.00DagdaTautas nama zāle, Alejas iela 29
11.04.2018. plkst.13.00AglonaKultūras nama zāle, Somersētas iela 34
12.04.2018. plkst.10.00IlūksteKultūras nama zāle, Brīvības iela 12
17.04.2018.plkst.10.00LīvaniLīvānu uzņēmējdarbības centrs

LAD Konsultācijas

17.04.2018. plkst.1000-1500LīvaniLīvānu uzņēmējdarbības centrs
25.04.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov. NaujenePagasta pārvaldes telpas
26.04.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov. DemenePagasta pārvaldes telpas
08.05.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov. LīksnaPagasta pārvaldes telpas
09.05.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov MedumiPagasta pārvaldes telpas
10.05.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov.  SkrudalienaPagasta pārvaldes telpas
10.05.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov.  TaborePagasta pārvaldes telpas
15.05.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov. VecsalienaPagasta pārvaldes telpas
15.05.2018. plkst.1000-1500Daugavpils nov. SalienaPagasta pārvaldes telpas
16.05.2018. plkst.1000-1500Dagdas nov.EzerniekiPagasta pārvaldes telpas
16.05.2018. plkst.1000-1500Dagdas nov. BērziņiPagasta pārvaldes telpas
17.05.2018. plkst.1000-1500Krāslavas nov. IndraPagasta pārvaldes telpas

 

Līksnas pagastā jautri aizvadītas Lieldienas