Lāču pamatskolas mūzikas pulciņu dzīvē

Izglītība

Mācību gada 2. semestrī Lāču pamatskolas mūzikas pulciņu dzīve iezīmējas ar dažādu konkursu un skašu maratonu.

Pirmie savu radošumu parādīja Lāču pamatskolas popgrupa “Šūpoles”, piedaloties Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam”. Gatavošanās procesā notika aktīva repertuāra apguve, vokālās meistarības uzlabošana un jaunu ideju ģenerēšana. Pateicoties bērnu aktīvai darbībai un pilnīgai atdevei, Lāču pamatskolas popgrupa saņēma I pakāpes diplomu, apstiprinot savu prasmju un zināšanu līmeni.

Nākamais izaicinājums skolēnus gaidīja Augšdaugavas novada vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”, kurā piedalījās Lāču pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis, izpildot 2 dziesmas. Skates rezultāti patīkami pārsteidza. Iegūstot II pakāpi Lāču pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis bija ne tikai priecīgs par godalgotiem sasniegumiem, bet arī motivēja tālākajā darbībā paaugstināt savu līmeni un tiekties pēc augstākiem rezultātiem.

Skolēni pateicas mūzikas skolotājai par sagatavošanu konkursiem, bet  meitenēm novēlam veiksmi tālākajos konkursos un tieksmi atklāt sevī jaunus talantus.

Anastasija Lukašenoka

Špoģu skolēni iepazīst pagājušā gadsimta beigu mūziku