Lāču pamatskolas labdarības koncerts “Sagaidot Ziemassvētkus” Naujenes pagasta sociālajā dienestā

Izglītība

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīnumu laiks, kad katrs no mums ar saviem labajiem darbiem līdzcilvēkus var padarīt laimīgākus un priecīgākus kā Salavecītis ar lielo dāvanu maisu rada prieku visiem.

Lāču pamatskolas skolēni 22.decembrī Naujenes Sociālā dienesta apmeklētājiem organizēja koncertu “Sagaidot Ziemassvētkus”. Labdarības koncertā Lāču pamatskolas skolēni dziedāja dziesmas un deklamēja dzejoļus, kuri veltīti mūsu dzimtenei - Latvijai! Naujenes pagasta senjorus ar savām dziesmām iepriecināja skolas koris, ansamblis un pop-grupa “Šūpoles”. Kora dalībnieki ar savu smaidu un enerģiju uzlādēja skatītājus. Ansambļa un pop-grupas uzstāšanās laikā zālē valdīja mājīga un burvīga atmosfēra. Tautas deju kolektīva dalībnieku uzstāšanās laikā, likās ka mūsu senjori kļuva par 20 gadiem jaunāki un bija gatavi iet dejot kopā ar dejotājiem. Koncerta noslēgumā skanēja jautra dziesma “Piparkūkas danco”.

Skolēni uzdāvināja senjoriem ne tikai pozitīvas emocijas, savus smaidus, bet arī nelielas dāvanas, kuras sarūpēja 7.klases skolēni kopā ar skolotājām Skaidrīti Kardeli un Annu Koroļkovu.

Lai svecītes, kuras izgatavoja skolēni, Ziemassvētku vakaru padarītu vēl mājīgāku un siltāku. Naujenes Sociālā dienesta vadītāja pateicās par sniegto koncertu, radītajiem prieka mirkļiem, koncerta dalībniekiem uzdāvināja saldo kliņģeri.

Paldies skolotājām Anastasijai Lukašenokai par skolēnu sagatavošanu koncertam, Skaidrītei Kardelei par koncerta vadīšanu un visai Lāču pamatskolas saimei par palīdzību un atbalstu.

Ziemassvētki ir īpaši svētki viesiem cilvēkiem, jo katrs gaida brīnumu, neatkarīgi no vecuma un dzīvesvietas. Lai katrs no mums sagaida savus Ziemassvētkus ar sirds siltumu, svecīšu mirdzumu, jautru noskaņu!

Priecīgus Ziemassvētkus!

Jūlija Semjonova

Sniegputenī pie dambriežiem