Lāču pamatskolas absolventu tikšanās vakars

Izglītība

Lāču pamatskolā viena no tradīcijām ir kļuvusi iespēja martā pulcēties savā dzimtajā skolā, lai atcerētos skolas gadus. Šis gads nav izņēmums, un pēc trīs gadu pārtraukuma 10. martā Lāču  pamatskolas zālē sanāca bijušie skolēni un skolotāji, lai tiktos ar savu skolu, klasesbiedriem, jaunību, draugiem, skolotājiem.

Kuplā skaitā sapulcējās pagājušā un aizpagājušā gada absolventi, kuriem skolas gaitas vēl nav aizmirstas. Patīkami  bija redzēt skolā absolventus jau studenta statusā. Visi tik pieauguši, ļoti nopietni. Puiši vēl brašāki, meitenes kļuva vēl skaistākas un elegantākas. Svinīgajā pasākumā tika godināti arī citu gadu jubilāri - absolventi, kuri pabeidza skolu pirms 5, 10, 15, 20 un 25 gadiem. Uz svētkiem atcerēties skolas gadus atnāca ne tikai bijušie skolēni, bet arī pedagoģi, kuri tik daudz spēka ieguldīja skolēnu talantu attīstīšanā. Mūsu skolā jau nosvinēti 28 izlaidumi, skolu ir pabeiguši 350 absolventi.

Gaidot ciemiņus, skolotāji, skolas dziedātāji un dejotāji sarūpēja jauku, sirsnīgu koncertu. Vēstures skolotāja Anna Kondrašenkova sagatavoja foto izstādi. Pēc svinīgās daļas absolventiem bija iespēja ienākt savās klasēs, parunāt ar bijušajiem klasesbiedriem, skolotājiem un atcerēties jautrus atgadījumus mācību stundu laikā, ārpusklases pasākumos, pastāstīt ar saviem sasniegumiem “lielajā dzīvē”. Šajā vakarā ilgi skolas logos spīdēja gaisma. Uz tikšanos nākamajos Absolventu vakaros!

Jūlija Semjonova

Lāču pamatskolas mūzikas pulciņu dzīvē