Lāču pamatskolā patriotu nedēļa “Mana dažādā – vienīgā Latvija”

Izglītība

Novembris ir patriotu mēnesis, katru gadu mēs kopā sanākam, lai atcerētos Lāčplēša dienu un nosvinētu Latvijas dzimšanas dienu 18. novembrī.

Lāču pamatskolā no 10.11. līdz 17.11. noritēja patriotu nedēļa. Patriotu nedēļa mūsu skolā sākās ar Lāčplēša dienu. 1.-4. klases skolēni sacentās, kura klase ir veiklākā un ātrākā. 5.-9. klases skolēniem bija iespēja parādīt savas spējas nominācijās: “Pati izturīgākā”, “Pats izturīgākais”, “ Pati ātrākā”, “Pats ātrākais”, “Pats stiprākais”, “Pati stiprākā” un “Lāča spēks”. Dienas beigās skolēni ar savām ģimenēm bija aicināti iededzināt svecīti par godu visiem, kas cīnījās par Latvijas brīvību.  

Turpinot patriotu nedēļu sākumskolas skolēniem bija organizētas radošās darbnīcas, kur viņi visi kopā zīmēja atklātnītes savai dzimtenei un kopā ar skolotāju Ināru Parfjonovu taisīja spēka zīmes. Darbnīcas laikā skolēni padalījās, kā viņi svin Latvijas dzimšanas dienu  savās ģimenēs un ko viņi novēlēja savai tēvzemei tās 105. gadadienā.

Turpinot pagājušā gada iesākto tradīciju  5. - 9. klases skolēni parādīja savus dziedāšanas talantus dziesmu maratonā “Dziesmai spēks”. Kopā ar mūzikas skolotāju Anastasiju Lukašenoku pamatskolas skolēni dziedāja tautasdziesmas, populārākās latviešu dziesmas, kā arī skolas ansambļa un pop-grupas repertuāru. Nepalika arī malā skolotāji, kuri ar lielu prieku kopā ar skolēniem dziedāja tik labi zināmās dziesmas.

Tautas deju kolektīva vadītāja Iveta Meškovska 1.-4. klases skolēniem pastāstīja par Latvijas tautas tērpiem un paskaidroja, kāpēc uz tērpiem ir spēka zīmes un kāda nozīme tām ir. Skolotāja Iveta piedāvāja kopā taisīt lielu jostu, kura būs izrotāta ar spēka zīmēm. 1.-4. klases skolēni ar prieku sāka darbu, jo katrai klasei vajadzēja izlīt savu zīmi. 5. - 9. klases skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par tautas tērpu vēsturi un Dziesmu un Deju svētku norisi viktorīnā uzdevumos.lv.

Patriotu nedēļa Lāču pamatskolā noslēdzās ar svētku pasākumu veltītu Latvijas 105. gadadienai. Pasākumā visas dziesmas, dzejoļi, tautas dejas biji veltītas mūsu tēvzemei. Par godu Latvijas dzimšanas dienai skolas direktors Andris Meškovskis, direktora vietniece izglītības jomā Zinaīda Šumska un izglītojamo parlamenta prezidente Valerija Zaiceva iededzināja sveces, lai dāvinātu spožas gaismiņas mūsu dzimtenei. Pasākuma laikā skolas direktors apsveica izglītojamos, skolotājus svētkos un pasniedza diplomus skolēniem, kuri piedalījās sporta pasākumu ciklā, kas veltīts Lāčplēša dienai un viktorīnas  uzvarētājiem . Svinīgā pasākumu noslēgumā, dziesmu “Es esmu Latvija” kopā ar kori, jau otru gadu dziedāja visa lielā Lāču pamatskolas saime.

Latvija ir mūsu dzimtene. Apsveicam visus tās 105. gadadienā! Būsim lepni ar savu dzimteni, cilvēkiem un viņu labajiem darbiem!

Autore: Direktora vietniece audzināšanas jomā Jūlija Semjonova

Aktīvi iedzīvotāji - mazo ciemu pamats un nākotne