Aktīvi iedzīvotāji – mazo ciemu pamats un nākotne

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā dzīvo cilvēki, kuriem mirdz acis par to, ko viņi dara. Cilvēki sapņo, savus sapņus pieraksta, apspriež ar domubiedriem, līdz izveido savu biedrību un sapņus pārvērš reālos darbos. Tā kopš maija sākuma ir sākusi darboties biedrība “Šēderes nākotne”, kuras priekšsēdētāja ir Aļona Romanova, starpcitu, gados jaunākā biedrības dalībniece. Kopienām ir vajadzīgi jauni cilvēki, kas ir virzītājspēks un spēj pulcēt sev apkārt darbīgus, ar idejām bagātus cilvēkus, kuriem rūp sava vieta. “Šēderes nākotnē” darbojas 12 biedri, bet biedrības rīkotajās aktivitātēs labprāt iesaistās arī pārējie ciema iedzīvotāji.

Lai paveiktu ko nozīmīgu, ir vajadzīga komanda

Aļona stāsta, ka ideja par savas biedrības veidošanu radās laikā, kad viņa sāka strādāt pašvaldībā. Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” pamudināta un iedvesmota, Aļona uzrunāja domubiedrus, izveidoja plašu prezentāciju ar savām idejām un biedrības nepieciešamību, un cilvēki viņu atbalstīja un radās biedrība “Šēderes nākotne”. Tā nepieciešamība pēc šāda nodobinājuma ir tāda, ka “ļoti gribējās priekš Šēderes iedzīvotājiem kaut ko darīt, bet viens, divi cilvēki to nespēj, ja vienīgi kādu pasākumu novadīt. Gribas kaut ko vairāk, tāpēc ir nepieciešams lielāks atbalsts no vietējiem, lai uzlabotu dzīvi Šēderes ciemā, lai mūsu ciems piesaistītu arvien vairāk jauniešus šeit atgriezties”. Biedrības mērķi ir veidot spēcīgu kopienu, kas sadarbojas, uzlabo vietējo kultūras kvalitāti, sakārto vidi. Protams, biedrība vēlas aktīvi piedalīties projektu rakstīšanā, lai padarītu ciemu modernāku un pieejamāku. Jau biedrības darbības sākumā tika uzrakstīts pirmais projekts par brīvdabas trenažieru izvietošanu Šēderes ciemā. “Šēderes nākotne” šobrīd nepacietīgi gaida Lauku atbalsta dienesta ziņu, vai projekts tiks finansēts, vai nē. Aļona teic: “Tā ir kolosāla pieredze, mans pirmais rakstītais projekts. Es savējiem saku - kā būs, tā būs, ļoti ceram uz labāko, bet gatavojamies uz visu!”

Idejas un darbīgi cilvēki - atslēga uz panākumiem

“Šēderes nākotnei” ir ļoti daudz ideju, ko vēlētos īstenot. Sākot ar praktiskām lietām, ko var darīt pašu spēkiem, līdz pat sarežģītākām, kur ir nepieciešams speciālistu atbalsts. Biedrība vēlas Šēderes ciemu popularizēt kā dabas tūrisma vietu - ciemam cauri plūst skaista upe. Šajā vasarā jau ir veikti pirmie vides labiekārtošanas darbi - ir izveidota atpūtas vieta upes krastā, kur var gan bērni peldēties, gan kādu pikniku sarīkot, gan sauļoties. Viss pašu spēkiem padarīts! Aļona stāsta, ka viņas sapnis būtu izvedot pastaigu taku “uz ūdens”, lielāku laipu, kur varētu atpūsties, kā arī piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem un viesiem iznomāt laivas, arī iztīrīt upes posmu, kas iet gar ciema centru. Vai to izdosies īstenot ar projektu palīdzību, vai kā citādi gūt finansējumu, laiks rādīs, bet biedrības priekšsēdētāja ir ļoti apņēmīga, viņai deg gan acis, gan sirds: “Mums noteikti viss izdosies!”. Starpcitu, jau šobrīd ir izveidota gar upi esošā pārgājienu “Lūša taka”, ko ir izveidojusi biedrības aktīviste Inga. Šogad jau ir notikuši divi pārgājieni, cilvēku interese un atsaucība, piedaloties pārgājienos, bija liela, tāpēc noteikti šīs aktivitātes turpināsies arī vēlāk. Plānos ir arī rakstīt projektu - izveidot jaunu bērnu spēļu laukumu. Šobrīd Šēderē dzīvokļu māju pagalmos ir palicis padomju laika mantojums, ko vietējie mēģina uzturēt darba kārtībā, kā arī ciemā ir sens koka rotaļu laukums, bet tie vairs nav bērnus piesaistoši, viss ir novecojis. Aļona stāsta, ka gribas arī bērniem izveidot kaut ko mūsdienīgu un interesantu. Šēdere kļūst arī ar cilvēkiem bagātāka - pēdējo gadu laikā ciemu par savu dzīvesvietu ir izvēlējušās vairāk kā sešas jaunas ģimenes, kas kuplina arī bērnu pulciņu ciemā, tāpēc ir nepieciešams kaut ko darīt arī bērnu labā.

Aktīvi darboties jau no pirmās dienas

Kopš dibināšanas sākuma “Šēderes nākotne” piedalās arī pasākumu organizēšanā - vasaras saulgriežu svinībās bijis tik daudz apmeklētāju kā nekad, kas ļoti patīkami pārsteidza pasākuma organizatorus. Arī Mājas kafejnīcu dienās tika pārstāvēta biedrība - Modris un Dmitrijs visus cienāja ar saviem meistardarbiem - uz ugunskura vārītu zupu un plovu. Aļona stāsta, ka biedrībai ir daudz priekšrocību, kuras var izmantot - daļa biedru ir mednieki, vēl kāds ir lauksaimnieks, kādam pieder briežu dārzs, vēl kādam ekskavators, tāpēc ir iespējams izvērsties dažādās jomās un daudz ko paveikt pašu spēkiem, vabrūt pat ietaupot pieejamos finanšu līdzekļus.

“Šēderes nākotne” savā pirmajā pusgadā ir paveikusi daudz, ne tikai iepriekš minētie labiekārtošanas darbi un projekts, bet ir arī izveidoti pirmie vēstneši  jaunam parks Šēderē - biedrība ir iestādījusi kokus, kas ar laiku veidos jaunu atpūtas un apskates vietu ciemā. Plānos ir vēl kopienas saliedēšanas pasākumi, talkas. Pavasarī pirmais darbs, ko biedrība vēlas paveikt, ir sajūtu takas izveidošana. Pozitīvi ir tas, ka tiks iesaistīti arī Ilūkstes Raiņa vidusskolas bērni. Aļona ļoti priecājas par to, ka viņiem izdodas iepriecināt ne tikai vietējos, bet uz pasākumiem atbrauc arī viesi no citiem pagastiem vai pilsētām un Šēderē viņiem patīk.

Lepoties ar savu vietu un līdzcilvēkiem

Biedrības priekšsēdētāja ir patiesi lepna par savu biedrību, tās biedru aktivitāti un milzīgo atsaucību, ko viņa saņem, ka tiek novērtēts tas, ko biedrība var sniegt ciemam un kopienai. Biedrībā pārsvarā darbojas vīrieši, par ko Aļona ir ļoti priecīga, jo reti kur tā ir. Bet, neskatoties uz šo pozitīvo faktu, ka arī vīrieši ir aktīvi savas vietas patrioti, viņa vēlētos biedru rindās redzēt vēl kādu dāmu, jo sievietes rokas tomēr ir vajadzīgas visos darbos - gan talkās, gan pasākumos.

Aļona Romanova teic labu atziņu - laukos ir ko darīt, un tie, kas grib, tie arī atradīs sev nodarbošanos. Kur gan var vēl labāk dzīvot? Svaigs gaiss, skaista daba, jauki cilvēki apkārt…

Lai izdodas visas ieceres un “Šēderes nākotne” kļūst vēl bagātāka ar biedriem, labiem darbiem, idejām un priecīgiem cilvēkiem apkārt!

Teksts: Māra Multiņa
Foto: M. Multiņa, biedrības “Šēderes nākotne” arhīvi

Augšdaugavas un Krāslavas novados būs izmaiņas četros reģionālo autobusu maršrutos