Labdarības akcija no sieviešu apvienības “Saules taka”

AKTUĀLI

Pūpolsvētdiena ir iepriekšējā svētdiena pirms Lieldienām, kad viens otram novēlam veselību, laimi un prieku.

 9. aprīlī, jau 11. gadu Līksnas pagasta aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka" Pūpolsvētdienā devās pie vientuļajiem vecajiem cilvēkiem Līksnas pagastā, lai sveiktu svētkos ar baznīcā iesvētītiem pūpoliem un sagādātajām dāvanām.

 Liels darbs tika ieguldīts jau iepriekš, izsludinot labdarības akciju, vācot līdzekļus un sagādājot dažādos pārtikas produktus, kas pēc tam tika sasaiņoti kastēs.

 Šoreiz tika apmeklēti 15 vientuļie Līksnas pagasta iedzīvotāji.

"Saules takas" dalībnieces bija gaidītas visās mājās. Visur izskanēja pateicības vārdi par sagādātajām dāvanām, par mīļajiem vārdiem, par to, ka netika aizmirsti.

Pateicamies Pūpolsvētdienas labdarības akcijas ziedotājiem: Verai Sergejevičai, Oļesjai Kušjanei, Jānim Janušānam, Annai Komarovskai, Silvijai Sproģei, Konovalovu ģimenei,Vingru ģimenei, Lienei Lukjanenko, SIA "DautkomTV", Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem.

FOTOGALERIJA

Lieldienu balle