Lieldienu balle

AKTUĀLI

16. aprīlī plkst. 22.00 kafejnīcā ""Virāža", Līksnas pagastā, notiks Lieldienu balle kopā ar Aldi Kisi no Rēzeknes. Ieeja 2,50.

Radošā meistardarbnīca Līksnas Muižas parkā