Kraujā atklāts unikāls Latvijas mērogā rehabilitācijas centrs

AKTUĀLI

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā” ietvaros Sociālās aprūpes un atbalsta centrā “Avots” darbu sāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 17. augustā norisinājās rehabilitācijas centra atvēršana. Tajā tiek plānots sniegt jaunus pakalpojumus 24 bērniem.

Atklāšanas pasākumā novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atzīst, ka šis projekts bija liels izaicinājums:

“Šeit būs vieta ne tikai mājiniekiem, bet arī personāls un attiecīgie speciālisti, kas varēs kompleksi, mērķtiecīgi un individuāli strādāt. Cik liels gandarījums būs mums visiem, kad mēs redzēsim, ka bērniņš, kurš nevarēja staigāt apstājās uz kājām, bērniņš, kurš nevarēja atšķirt pildspalvu no zīmuļiem – varēs to izdarīt.”

Centrs ir aprīkots ar multisensorās istabas aprīkojumu (30 pozīcijas), fizioterapijas pakalpojuma un kabineta aprīkojumu (77 pozīcijas) un smilšu terapijas kabineta aprīkojumu (28 pozīcijas). Ierīkots arī audiologopēda kabinets. Kopumā šī centra aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai no projekta ir investēti 49 781, 33 eiro. Rehabilitācijas centrā darbosies fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs un audio logopēds.

Centrs pavērs unikālu iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vienuviet saņemt pakalpojumus četru kvalificētu speciālistu uzraudzībā. Multisensorā istaba tiks izmantota ergoterapijas un fizioterapijas nodarbībām vai psihologa vajadzībām. Ar uzstādītā aprīkojuma  palīdzību speciālisti darbosies, lai attīstītu bērniem dažādas iemaņas, kuras noteiktu iemeslu dēļ nav attīstījušās (atmiņa, tauste, garša, redze, skaņa, smaržas un kustības sajūtas).

Kā atzīst psiholoģe Rita Surtajeva, kas strādās centrā, multisensorās istabas mērķis ir panākt, lai bērni, klienti atrod harmoniju ar sevi un apkārtējo pasauli:

”Tā ir “maģiskā” istaba. Strādāsim ar dažāda spektra klientiem un bērniem, kuriem ir emocionālie un funkcionālie traucējumi. Palīdzību sniegs dažādos veidos, ar smaržām, krāsām, arī ar ūdens gultu, kas noņems stresu. Bērniem jāizpauž dažādas emocijas un jāmēģina atvērties.”

Kā atzīst multisensorās istabas inventāra piegādātāja uzņēmuma pārstāve Daiga Garanča, izvēlētais aprīkojums ir ļoti progresīvs un moderns, un darbojas no centralizētās vadības sistēmas:

“Ja mēs aplūkojam kopumā kādas ir multisensorās istabas Latvijā, tad es ar pilnu atbildību varu teikt, ka šī multisensorā istaba ir viena no labākajām, ja ne pati labākā Latvijā šobrīd.”

Tāpat no speciālā vadības centra tajā ir iespējams kontrolēt visas gaismas un krāsas. Šo vadības centru sauc arī par ”Centrālo ambulatorisko karti”, kurā iekšā var ievadīt datus, bet vēlāk tos iespējams analizēt. Iekārta pati izskaitļos tendences, kuras rādīs bērnu progresu attīstībā.

Pakalpojums prioritāri būs pieejams Augšdaugavas novada bērniem, kuri izvērtēti projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005, ietvaros. Nākotnē pakalpojumus varētu piedāvāt arī citu pašvaldību bērniem.

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un veicinātu tās attīstību Augšdaugavas novada teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā – DI) plānā 2017. – 2020. g. paredzētos infrastruktūras risinājumus, tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1 “Pakalpojumu projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037, kura ietvaros Sociālās aprūpes un atbalsta centrā “Avots” ir izveidoti un darbojas ģimeniskās vides pakalpojumi: ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš” un “Jauniešu māja”.

Sociālās aprūpes un atbalsta centrs “Avots” atrodas Kraujā, Daugavas ielā 2, kur sociālo pakalpojumu sniegšanai minētā projekta ietvaros ir veikta ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma atjaunošana.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas - 1 346 004, 38 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 971 059, 39 eiro jeb 72,14%, valsts budžeta finansējums 42 093,09 eiro jeb 3,13%, valsts budžet dotācija pašvaldībām - 49 95,49 eiro jeb 3,71%, pašvaldības finansējums 282 900,41 eiro jeb 21,02%.

Lai saņemtu pakalpojumu bērns ar FT

  • Bērna ar funkcionālajiem traucējumiem likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, lai uzrakstītu iesniegumu pakalpojuma saņemšanai, pievieno nepieciešamos dokumentus: ģimenes ārsta izrakstu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu, atzinuma kopiju, dzimšanas apliecības kopiju, ja nepieciešams laulību apliecības kopiju.

Lai saņemtu pakalpojumu bērna ar FT likumiskais pārstāvis

  • Bērna ar funkcionālajiem traucējumiem, kurš iepriekš tika izvērtēts projekta ietvaros, likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievieno nepieciešamos dokumentus: ģimenes ārsta izrakstu, bērna dzimšanas apliecības kopiju, ja nepieciešams laulību apliecības kopiju.

Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt pakalpojumu.

Lai saņemtu sīkāku informāciju vai jautājumu gadījumā var vērsties Daugavpils novada Sociālajā dienestā pie sociālās darbinieces Indras Tomko, tālr.: 267 09 385.

 

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Kanādas vēstniecības padomnieks iepazīstas ar Augšdaugavas novadu