Kanādas vēstniecības padomnieks iepazīstas ar Augšdaugavas novadu

AKTUĀLI

18. augustā Augšdaugavas novadu oficiālajā vizītē apmeklēja Kanādas vēstniecības Latvijā padomnieks Ževons Nikolā (Jevone Nicholas). Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā diplomāts tikās ar novada vadību – pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu, 1. vietnieku Arvīdu Rasčevski un izpilddirektores 1. vietnieci Ināru Natarovu.

Ževons Nikolā ir vairāk nekā 15 gadus strādājis Kanādas valdības Globālo attiecību departamentā, kas pārvalda Kanādas diplomātiskās un konsulārās attiecības, veicina starptautisko tirdzniecību ar Kanādu, kā arī virza Kanādas starptautisko attīstību un humāno palīdzību. Vēstniecības pārstāvis ir strādājis dažādās ministrijās, attīstības un korporatīvajos procesos, kā arī pievērsies Kanādas un Eiropas sadarbības veicināšanai. Pirms ierašanās Latvijā, Ževons Nikolā strādāja par padomnieku Kanādas vēstniecībā Kabulā un Afganistānā.

Šī bija pirmā Kanādas vēstniecības padomnieka vizīte Latgales reģionā, kuru viņš iesāka ar Augšdaugavas novada iepazīšanu. Vispirms tika apmeklēts Silenes robežšķērsošanas punkts, lai iepazīties ar notiekošo nelegālās robežšķērsošanas problēmu uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. Kā atzina pats diplomāts, viņam ir ārkārtīgi svarīgi doties vizītēs arī ārpus galvaspilsētas, tanī skaitā uz pierobežu.

Vēstniecības pārstāvi iepazīstināja ar aktualitātēm Augšdaugavas novadā. Tanī starpā tika apspriestas izglītības un mācību gada aktualitātes, kas norisinās Covid pandēmijas ietvaros. Kā pozitīvo aspektu turpmākai sadarbībai tika pieminēta abu valstu sadarbība NATO ietvaros. Latvijā atrodas Kanādas militārais kontingents, kuriem apmācības notiek tanī skaitā Augšdaugavas novada militārajā bāzē Meža Mackevičos.

Ževonu Nikolā interesēja arī vakcinācijas jautājumi – kā tā norisinās mūsu novadā, kā šajā procesā iesaistās pašvaldība, kā arī dalījās ar Kanādas pieredzi. Viņa pārstāvētajā valstī vakcinācijas tempi ir daudz augstāki, nekā vidēji Latvijā, savukārt mediji ir daudz vienotāki vakcinācijas nepieciešamības skaidrošanā.

Tika apspriesta arī administratīvi – teritoriālā reforma un pašvaldību sadarbība ar valdības struktūrām.

Kanādas vēstniecības pārstāvis pateicās par uzņemšanu, apliecinādams savu interesi veicināt sadarbību dažādos līmeņos.

Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā notiks zemessargu īslaicīga pārvietošanās