Krāšņa un aizraujoša Pateicības diena noritēja Lāču pamatskolā

Izglītība

31. maijā Lāču pamatskolas saime pulcējās Naujenes kultūras centrā uz Pateicības dienu, lai apbalvotu skolēnus, kuriem labi veicās mācībās, olimpiādēs un konkursos, un kopā nosvinētu pēdējo mācību dienu. Jautri un aizraujoši kopā pavadītu laiku.

Lāču pamatskolā aizritēja vēl viens mācību gads. Tas bija  izzinošs, interesants, aizraujošs, piepildīts pozitīvām emocijām.

Apsveikt Lāču pamatskolas labākos skolēnus un skolas kolektīvu  atbrauca Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietniece Ināra Natarova. Viņa apsveica mūsu skolas saimi ar veiksmīgi paveikto darbu. Pasniedza diplomus skolēniem par veiksmīgu piedalīšanos novada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, pateicības skolotājiem par skolēnu sagatavošanu.

Skolai tika piešķirts apbalvojums “Par iegūto 2. vietu mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1.vietu interešu izglītības darbā 2023./2024. m.g. pamatskolu grupā”, kā arī naudas sertifikāts no Augšdaugavas novada pašvaldības 220 eiro vērtībā, kuru pasniedza Ināra Natarova skolas direktoram Andrim Meškovskim.

Skolēnus par veiksmīgu darbu apsveica skolas direktors Andris Meškovskis. Direktors pateica paldies vecākiem, kas atbalstīja skolēnus un palīdzēja virzīt viņus uz augstiem sasniegumiem. Atzīmēja, ka šis gads bija pilns ar izaicinājumiem, dažādiem notikumiem un sasniegumiem. Skola katru gadu attīstās un pilnveidojas, pateicoties atbalstam, kuru sniedz Augšdaugavas novads un Naujenes pagasts.  Direktors pateica paldies skolotājiem par viņu darbu, kuru viņi izcili veic katru dienu. Pateicības par labām un teicamiem sekmēm un aktīvu dalību interešu pulciņos direktors pasniedza 28 skolēniem.

Trešo gadu mūsu skolā labākie un aktīvākie skolēni var saņemt titulu “Gada skolēns”. Šogad 2023./2024. m.g. 1.-3.klašu grupā titulu “Gada skolēns” un naudas balvu saņēma Jelizaveta Ivanova, 4.- 6. klašu grupā - Valerija Razumejeva un 7.-9. klašu grupā - Evelīna Koļesņika. Pasākumā direktors kopā ar vietnieci izglītības jomā Zinaīdu Šumsku apbalvoja mūsu “Gada skolēnus”.  

Skolas pasākumam 5.-8.klases skolēni sagatavoja krāšņus priekšnesumus, lai uzmundrinātu visus zālē klātesošos. Viņi iepriecināja ar jautrām dziesmām un dejām, kuras paši gatavoja visu maiju. Savu pēdējo mācību dienu kopā ar mūsu draudzīgo skolas saimi pavadīja arī  9.klases skolēni. Devītās klases skolēni pateicās visiem, kas viņiem palīdzēja deviņu gadu  garumā attīstīties, pilnveidoties, iegūt jaunas prasmes un zināšanas. Saviem skolotājiem pateicās arī 4.a un 4.b klases skolēni, kuri jaunajā mācību gadā uzsāks mācības 5.klasē. Labākos un aktīvākos skolēnus ar dejām apsveica 4.a klases skolniece Darja Saidova un 2.klases skolniece Samanta Grīnfelde, 5.klases skolnieces Lana Andrejeva un Karolīna Koževnikova.

Pasākuma noslēgumā devītās klases skolniece Katrīna Jančevska un 1.klases skolniece Rada Margešviļi ieskandināja pēdējo zvanu šajā mācību gadā. Kas arī simbolizēja vasaras sākumu!

Gribam visai mūsu skolas saimei novēlēt vasarā atpūsties, satikt jaunus draugus, ceļot, sauļoties un iegūt jaunas emocijas. Visiem saulainu un interesantu vasaru!

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Jūlija Semjonova

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris koncertā “Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem”