Krāsaini Melnā kalna svētki Pilskalnē

AKTUĀLI

Krāsaini aizvadīts 25. maijs “Pilskalnes Siguldiņā” – pie atpūtas mājas “Dubezers” jau 21. reizi tika svinēti Melnā kalna svētki ar koncertprogrammu “Melns, balts un pa vidu krāsains”.

Koncertā uzstājās Augšdaugavas novada pašdarbības kolektīvi no Pilskalnes, Ilūkstes, Līksnas, Tabores un Laucesas, aizraujot krāšņā tautasdeju, līnijdeju un vēsturisko deju virpulī un saviļņojot ar skanīgām dziesmām, bērnu ansambļu un Līksnas vokālā ansambļa “Elēģija” izpildījumā. Īsts baudījums bija vērot, kā jaunā māksliniece Everita iemūžina Melno kalnu un svētku sajūtu savā mākslas darbā.

Mazie pasākuma apmeklētāji varēja sevi izaicināt, spēlējot lielformāta spēles un piedaloties radošajās darbnīcās, kur varēja saņemt skaistu gleznojumu uz sejas, izgatavot lelli, kādu rotas lietu vai izmēģināt savus spēkus aušanas meistarklasē.

Melnā kalna svētki, kā jau ierasts, noslēdzās ar lustīgu zaļumballi.

Teksts, foto: Māra Multiņa

NAUJENES PAGASTA KOMANDA VISSTIPRĀKĀ NOVADĀ