Koris „Latgale” piedalījās festivālā „Vasara Budapeštā”

AKTUĀLI

Laikā no 11. līdz 16. jūlijam Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” jauktais koris „Latgale” piedalījās VI starptautiskajā folkloras festivālā „Vasara Budapeštā”. Pasākumā varēja redzēt un dzirdēt dažādus žanrus – dejas, vokālo ansambļu, kapelu un kora mūziku un iepazīt vairāku valstu pārstāvjus – piedalījās kolektīvi no Bulgārijas, Ungārijas, Rumānijas, Itālijas un Polijas.

Festivāla „Vasara Budapeštā” oficiālais pārstāvis ir organizācija Muzsa Festival Organising Office. Tas ietilpst Eiropas folkloras asociācijas, kas ir festivālu rīkotāja dažādās Eiropas valstīs, organizētajos festivālos un konkursos.

Jauktais koris “Latgale” sniedza koncertus Deák Ferenc Square un I Művelődési Központ kultūras namos. Festivāla laikā korim bija iespēja iepazīt dažādu tautu kultūru, kā arī gūt iespaidus par burvīgo Budapeštu. Izzināt Ungārijas vēsturi un kultūru palīdzēja Budapeštā dzīvojošā latviete Aija. Neaizmirstamus iespaidus atstāja naksnīgais brauciens ar kuģīti pa Donavas upi.

Atgriežoties no brauciena, koristi ir apņēmības pilni nākamajiem festivāliem, konkursiem un cer, ka arī nākamgad būs iespēja kādas citas valsts klausītājus iepazīstināt ar skaistākajām latviešu un latgaliešu dziesmām.

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” jauktā kora „Latgale” diriģente Anita Zarāne un dalībnieki saka paldies Daugavpils novada domes vadībai, deputātiem un akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” par sniegto finansiālo atbalstu šim braucienam, kā arī kultūras nodaļas vadītājai Inārai Mukānei, visiem kultūras centra „Vārpa” darbiniekiem, direktores Intas Uškānes vadībā, un visiem, kas palīdzēja šī brauciena organizēšanā. Lielu pateicību gribas izteikt arī SIA „Miks„ autobusa vadītājiem, īpaši šoferim Vadimam, par viņa profesionalitāti, prasmi rīkoties arī sarežģītās situācijās.

Braucienu finansēja Daugavpils novada dome un Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” (ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu).

Nometnes gaitā bērni un jaunieši apgūst veselīga dzīvesveida pamatprincipus