Nometnes gaitā bērni un jaunieši apgūst veselīga dzīvesveida pamatprincipus

AKTUĀLI

Nometni bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm Kumbuļu ciemā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros organizēja biedrība “Demenes “Sociālā atbalsta centrs”. Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt sensitīvākās sabiedrības grupas pasākumos, kas gan teorētiski, gan praktiski skaidro ar veselību saistītus jautājumus.

Diennakts nometne bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem šogad Demenes pagastā pulcēja 30 dalībniekus no visa novada. Katrā nometnē dalībnieku sastāvs mainās, taču bērniem šeit patīk un viņi ar prieku nometnē atgrieztos arī citus gadus. Nometnes dalībnieces Svetlana un Agnesa no Skrudalienas un Tabores pagasta ir priecīgas, ka var būt te un gūt jaunas zināšanas. Svetlana piedalās nometnē jau otro gadu un viņai visvairāk patīk cilvēki, ar kuriem var būt kopā un kontaktēties. Jauniete interesējas par fizioterapiju un psiholoģiju, savukārt Svetlanai patīk gūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un sportu. Abas meitenes uzskata, ka nometnē iegūtās zināšanas būs noderīgas ikvienam tās dalībniekam.

Nometne dod iespēju aptvert tādas tēmas kā veselīga uztura lietošanas veicināšana, atkarību mazināšana, fiziskās aktivitātes, reproduktīvā un garīgā veselība. Atbilstoši šīm tēmām, bērniem un jauniešiem katru dienu tiek organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, iekļaujot fiziskās aktivitātes brīvā dabā, pārgājienus, emociju kontroles treniņus, nodarbības ar psihologu, radošās darbnīcas un meistarklasi veselīga uztura pagatavošanā, kā arī izglītojošas nodarbības par reproduktīvās veselības jautājumiem. Visas nodarbības vada kompetenti pedagogi.

Sertificēta fizioterapeite Jeļena Buiko ar fizisko aktivitāšu palīdzību parāda bērniem, ka arī sports var būt interesants.

“Nometnē piedalās dažāda vecuma bērni. Es viņiem rādu vingrojumus un mēģinu pārliecināt, ka sports ir daudzveidīgs un ļoti veselīgs. Vakar arī runājām, kas viņiem ir veselība un ko tā nozīmē. Viņi atbildēja, ka tas ir sports, aktīvs dzīvesveids, pareizs uzturs un labas emocijas. Nometnes gaitā bērni tiek dalīti grupās, kurās strādā fizioterapeits, psihologs un uztura speciālists.  Es no savas puses vairāk aktivizēšu viņu fizisko darbību, rādīšu vingrojumus, kā pareizi to darīt. Mūsdienās ļoti strauji ienāk tehnoloģijas, vēlos parādīt, ka ārpus mācībām, skolas un viedierīcēm viņiem ir jāpadomā par sportiskām aktivitātēm, pareizu stāju un ķermeņa veselību”, stāsta fizioterapeite.

Nometnes Kumbuļu ciemā nenotiek pirmo gadu. Piesaistot pašvaldības finansējumu, nupat noslēgusies arī ikgadējā nometne skolas vecuma bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem ar invaliditāti. Ikvienas šādas nometnes mērķis ir vairot pozitīvās emocijas, caur veselīgu un aktīvu atpūtu veicināt bērnu personības izaugsmi, izmantojot sociālā darba un izglītības metodes.

Šī paša projekta ietvaros novada Kultūras centrā “Vārpa” notiek nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tā tiek veltīta mākslas tēmai – jaunieši savu radošumu, mākslinieciskumu un enerģiju izpauž radošajās darbnīcās, teātra un mākslas, kā arī ārstnieciskās fizkultūras nodarbībās.

Dubnas pagasta svētki "Ripo saules poga"