Konference cilvēkiem ar invaliditāti

AKTUĀLI

Trešdien, 08.11. notiks biedrības "Kalupes kopienu atbalsta centrs "Vitrāža"" realizētā projekta "Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās Mums" noslēguma konference cilvēkiem ar invaliditāti.

Darba kārtība

Medumu pagasta jaunieši aktīvi iesaistījās projektos un pasākumos